Færre valgsteder svækker valgdeltagelsen

Valgdeltagelsen svækkes når afstanden til valgstedet øges. Det viser både dansk og udenlandsk forskning. Desuden giver færre valgsteder social slagside, og det kan i sidste ende blive dyrt for kommunerne.
Det fortæller chefforsker i samfund og politik ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch.

Roger Buch – forskningen viser, at færre valgsteder svækker valgdeltagelsen

Embedsmænd i Odder kommune vil skære antallet af valgsteder ned fra nu 10 til 3. Politikerne er orienteret om forslaget, men det er hverken behandlet i udvalg eller byråd.
Begrundelsen er, at

der er udgifter ved at holde valg,
det er svært at skaffe tilforordnede,
vælgerne er blevet mere mobile – og
der skal indføres et elektronisk valgsystem.

M.h.t. udgifterne så mener Roger Buch, at det kan blive dyrt for kommunen at skære antallet af valgsteder ned med 70 porcent. Dels kan det medføre øgede udgifter til transport af ældre vælgere, der ikke ”er blevet mere mobile”. Dels kan man forudse, at flere vil brevstemme. En almindelig stemme på valgdagen koster 25 – 30 kr – så er alt betalt. En brevstemme koster ca 100 kr – eller fire gange så meget.

Det lokale tilhørsforhold skal bevares. Også når det gælder valgsteder, mener lokalrådene

Brevstemmer undergraver demokrati som en fælles ting, som en social institution, understreger Roger Buch. Og færre valgsteder er med til at gøre lokalsamfundene svagere. Det er et symbolsk tegn på, at de bliver nedprioriteret.

Dertil kommer, at mange der ikke ”er blevet mere mobile”, opgiver at stemme, fordi den kollektive trafik er forringet i deres område.

At det er svært at skaffe tilforordnede kan skyldes, at de søges blandt partierne, hvor mindre end fire procent af befolkningen er organiseret. I en fælles henvendelse foreslår kommunens 12 lokalråd, at de inddrages i hvervningen.

Læs eller genlæs Lokalpostens kommentar fra 15. marts – ”Det bør være en ommer”