Farvel til Vibeke

Jeg bliver jo så rørt, sagde Vibeke. Hun havde Kaj Rudebeck med som support.

Falling Kirke var fyldt, da Vibeke Døssing Rudebeck i dag holdt den sidste prædiken. Og det samme var den store sal i det gamle forsamlingshus, da menighedsrådet bagefter holdt reception.
Mange ønskede at sige farvel til en vellidt og respekteret sognepræst, som i de otte år hun har kunnet bruge 45 procent af arbejdstiden i de to sogne, har formået at sætte sig spor.
Sporene kan måles i tilvæksten af kirkegængere, i samarbejdet med de frivillige om arrangementer i Sognehuset og ikke mindst hos de mange, som Vibeke har været der for, når livet med et lidt forslidt udtryk har gjort ondt.
Hun har været der, når skolen, børnehaven, FDF’erne og seniorklubberne havde bud efter hende.
Det hele afspejlede sig også i talerne.
Stigningen i antallet af kirkegængere og aktiviteter i Sognehuset i Vibekes tid i vores to sogne, viser med al tydelighed, at når folkekirken er nærværende, er den ikke ligegyldig. Heller ikke for de mange kulturkristne, der ellers kun bruger kirken juleaften og ved familiebegivenheder.
Nu skal Vibeke så bruge hele arbejdstiden i Odder, der har én kirke og fire præster – så her vil hun i de kommende tre måneder kun have fire gudstjenester. Mens to præster skal bruge deres samlede arbejdstid – 1,85 heltidsstillinger – på at betjene seks kirker og seks sogne. Det er ikke sket med vores gode vilje, understregede menighedsrådets formand, Jens Peter Petersen, i talen.