“De tror, det er en motorvej”

Stemmeafgivningen på kommunens hjemmeside for borgerdrevne forslag, er stort set gået i stå. Men du kan stadig nå at stemme for det eneste forslag, der drejer sig om vores område. Nemlig forslaget om, at der skal etableres trafikbump på Bilsbækvej.

Måske kan trafikbump dæmpe motervejs-kørslen

Det er stillet af Agnes Daugaard. Begrundelse: ”De fleste, der kører her, tror det er en motorvej”. Derfor er det nødvendigt med bump for at tvinge farten ned.
Hvis et forslag fra en eller flere borgere kan samle 358 stemmer på seks måneder, så skal forslaget behandles i byrådet. Det besluttede byrådet på mødet i juni.
Alle kommunens borgere over 15 år kan stille forslag – og også stemme på et forslag. Lige nu har forslaget om trafikbumpene 48 stemmer. Så der er langt igen. Men det er til gengæld det forslag, der har næstflest stemmer.
Du kan stemme her