Fire borgermøder

Lokalrådet indkalder i september til fire møder, for at få borgernes ideer til indholdet af en udviklingsplan for hele området.
I Amstrup bliver mødet holdt 18. September, i Ørting 19. September, i Falling 20. September og i Aalstrup 25. September.
En udviklingsplan rummer beboernes vision for udviklingen af deres lokalsamfund. Den opstiller konkrete mål for delområder. F.eks. boliger, trafik, fritid og natur. Overordnet set skal den besvare tre hovedspørgsmål: Hvad vil vi? Hvad kan vi? Hvordan gør vi?
Den 19. juni bringer Lokalposten en større baggrundsartikel om andre lokalområders arbejde med udviklingsplanerne.