Først døde drengen – så døde hans mor

Kun Margrethe Sørensdatter får et smedejernskors. Ikke hendes lille dreng

Her hviler støvet af Margrethe Sørensdatter
Födt i Leerdrup 26. April 1831
Död på Amstrup Mark 23. April 1864
Elsket og savnet

Inskriptionen på et af de fire smedejernskors på Falling kirkegård, som Lokalposten skrev om for knap to uger siden.
Lisbeth Bonde fra Saksild-Nølev Lokalhistoriske arkiv, har kigget i kirkebogen for Falling Sogn.

Af den fremgår, at knap tre uger før hun døde – nemlig 04. April – fødte Margrethe Sørensdatter fra Amstrup en søn. Han levede ikke ret længe. Af kirkebogen fremgår, at han bliver hjemmedøbt 12. April – med forældrene som faddere. Han fik navnet Søren Abrahamsen. Samme dag dør den lille dreng.
På det tidspunkt ikke en usædvanlig historie. Ifølge Danmarks Statistik, så var det godt 15 procent af alle børn, der blev født i 1850’erne, der døde før de fyldte et år. Og sådan var det frem til omkring år 1900. Først da begynder tallet at falde. Men før 1850´erne var tallet endnu højere.
Også mange kvinder døde i barselssengen, som det hedder. Infektioner bed hårdt.
Margrethe Sørensdatter døde også i barselssengen.
Både den lille dreng og hans mor blev begravet på Falling kirkegård. Hvor ved vi ikke, men temmelig sikkert i samme gravsted.
Drengen fik ingen inskription på smedejernskorset, der i dag er bevaret og står sammen med tre andre ved den del af kampestensmuren, der vender ud mod parkeringspladsen. Det gjorde kun hans mor.