Fire møder om udviklingsplanen

I september indkalder Lokalrådet til møder i de fire landsbyer, for at få borgernes ideer til indholdet af en udviklingsplan for hele vores område.
En sådan plan skal rumme beboernes vision for udviklingen af deres lokalsamfund. Den opstiller konkrete mål for delområder. F.eks. boliger, trafik, fritid og natur. Og overordnet set skal den besvare tre hovedspørgsmål: Hvad vil vi? Hvad kan vi? Hvordan gør vi?

Mere end papir
En sådan plan er ikke lovbestemt. Ingen paragraffer siger, at en landsby skal have en plan. Og ingen paragraffer pålægger kommunen at følge den.
Derfor vil mange borgere sikkert ryste på hovedet – ”hvorfor bruge tid på det? Det er jo bare mere papir”.
Men planen er mere end en stak papirer klipset sammen.

Udviklingsplanen kan bruges i dialogen med rådhuset i “kommunecentret”, som politikerne kalder Odder by

Den er et værktøj til dialog med kommunen og andre om områdets behov. For det er ikke én forening eller én gruppe, der skal forsøge at trænge igennem til beslutningstagerene. Det er et helt lokalområdes foreninger, organisationer, virksomheder og grupper, der har prioriteret ønsker og behov. Og som sammen har fundet ud af, hvad der er vigtig for udviklingen lige netop her. Planen er ideer til fremtiden.
Odder byråd har vedtaget ”Kommuneplan 2017 – 2029”. Her står bl.a. at kommunen vil ”fastholde og fremme levende landdistrikter”.
De lokale udviklingsplaner kan være med til at konkretisere formuleringen, og dermed opstille mål, der er til at arbejde med. Som kan “fastholde og fremme” det levende område.

Møderne holdes følgende dage:
Mandag d. 18. Sept for beboerne i Amstrup – laden på Brandbygegaard
Tirsdag d. 19. Sept for beboerne i Ørting – Ørting Hallen
Onsdag d. 20. Sept for beboerne i Falling – Forsamlingshuset
Mandag d. 25. Sept for beboerne i Ålstrup – i Frysehuset

Alle møder begynder kl. 19.30