Folkeligt arrangement skal give ideer til “Naturområde Horsens Fjord”

Udsigtshøjene er en del af projektet

Bakker, højdedrag, strand, fjord, øer, et rigt dyreliv, istidslandskab omkring fjorden og en kulturhistorie, som fortæller, at her levede mennesker mange tusinde år før os.
Området omkring Horsens Fjord har meget at tilbyde. Derfor vil de tre kommuner, som har del i det, samarbejde om at gøre naturen mere tilgængelig for alle.  Projektet har fået et navn. Nemlig ”Naturområde Horsens Fjord”, og det rækker fra Hou til Snaptun.
De tre kommuner er Horsens, Hedensted og Odder. De opretter nu et fælles sekretariat og nedsætter en projektgruppe, som bl.a. skal arbejde med at forbinde nye stisystemer med eksisterende stier, forbedre skiltningen og fortælle historierne om ”naturområde Horsens Fjord”, så alle aldersgrupper kan få glæde af dem.
Initiativet til at gøre området endnu mere attraktivt for de mange, er taget af en gruppe borgere, som har et indgående kendskab til geologien, kulturhistorien og naturen.  Flere er fra vores område. 

HVER KOMMUNE GIVER 250.000 KR
Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget i Odder kommune har nikket ja til at udbetale de penge, der er afsat i budget 2019 – 2022. Det drejer sig om 250.000 kr – samme beløb som Hedensted og Horsens indbetaler, så projektet kan råde over 750.000 kr.
Udbetalingen skal endelig konfirmeres på byrådsmødet 4. februar.

”Selve projektet forventes lanceret i foråret/tidlige sommer 2019 med et bredt folkeligt arrangement, hvor ideer til udviklingen af området kan formes”, hedder det i oplæg om ”Rammer for kommunalt samarbejde om Naturområde Horsens Fjord”, som miljøudvalget har forholdt sig til. 

BEGGE SIDER AF ALRØ-DÆMNINGEN
I vores område omfatter projektet bl.a begge sider af Alrø-dæmningen. Det er også vigtige yngleområde for ande- og vadefugle. Det samme er området omkring Gyllingnæs. Uldrup Bakker, som er et fredet areal,  indgår også.
Pengene til projektet er som nævnt afsat i budgettet. Det skete med følgende begrundelse:

“Naturparken skal bidrage med at skabe sammenhæng mellem naturområderne I de tre kommuner, herunder forbedre adgangsmulighederne med sti- og vandreruter, skiltning og skabe fortællinger om natur, landskab og historie. Området, som rummer store fredninger, Natura 2000 samt mange naturværdier og muligheder for rekreativ benyttese, vil kunne komme kommunens borgere, gæster og turister til gode”.

Natura 2000 er internationale naturbeskyttelsesområder, der er udpeget for at beskytte vilde planter, dyrearter og naturområder.
Her kan du se listen med Natura 2000 områder i Odder kommune.