Friskole og børnehave lukker

Fra 1. juli er det efter alt at dømme slut med Margrethelyst Friskole og Børnehave.
19. februar har bestyrelsen indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med en dagsorden, der rummer indstillingen om at lukke.
Forældre, personale, kommunen og andre samarbejdspartnere er allerede informeret.
Det er ikke lykkedes for skolen at få indskrevet det tilstrækkelige antal børn, og ganske vist kunne skole og børnehave lige akkurat klare minimumskravet, men det ville betyde nye nedskæringer og deraf følgende personaleudskiftninger.
Vi er nået til en skillevej i forhold til det forventede børne- og elevtal og vedvarende udskiftninger på personalesiden som gør, at vi nu tager konsekvensen heraf og indstiller beslutningen om en nedlæggelse af MLF ved udgangen af dette skoleår”, skriver bestyrelsen i et brev til forældrene.
I brevet opfordres forældrene til at lade deres børn fortsætte på skolen og i børnehaven frem til sommerferien og lade dem afslutte deres skole- og børnehavegang på Margrethelyst Friskole sammen med kammeraterne, for stedet fortsætter som det plejer.
”Vi er sammen med Odder Kommune i gang med at lægge en plan for at få børnene godt videre, således at alle ønsker i videst muligt omfang bliver tilgodeset”, skriver bestyrelsen til forældrene.
Karsten Poulsen, Direktør for Børn-, Unge-, og Kulturområdet stiller op til dialogmøde umiddelbart efter generalforsamlingen for at fortælle om de forskellige muligheder og for at lytte til alle ønsker.