Fordobling på fem år

På fem år har ØFUG – Ørting Falling Ungdoms- og Gymnastikforening – fordoblet antallet af medlemmer, så foreningen nu tæller 474 medlemmer. De fordeler sig på 

321 til gymnastik,
56 til fitness,
51 til badminton,
20 til tennis,
15 til volley – og endelig
11, der spiller mandebold søndag aften.

Det er 70 flere medlemmer end sidste år.
Dertil kommer, at foreningen ikke – som mange andre – har svært ved at finde trænere. Og bestyrelsesmedlemmerne skal ikke trækkes og skubbes ind – for så at blive udskiftet på næste generalforsamling. Tværtimod.

Alt i alt er ØFUG en succes. En landsby-succes.