Glem ikke valg til regionsråd

De træffer beslutninger om hele sundhedsvæsenet.
De bestemmer over den del af den kollektive trafik, der krydser kommunegrænser. De råder over specialtilbud til handicappede. Og de har opgaver, når det gælder natur og miljø.
For blot at nævne nogle af de opgaver, som regionsrådets 41 medlemmer skal varetage.
De skal også vælges, når vi  stemmer 21. November.

25,1 MILLIARD TIL SUNDHED OG PSYKIATRI
Region midtjylland, som Odder kommune er en del af, har her i 2017 et bruttobudget på 27,9 milliarder kroner. Og et anlægsbudget på 2,1 milliard.
Det er ikke småpenge.
Alene sundheds- og psykiatriområdet sluger 25,1 milliard. For det beløb får vi praktiserende læger, speciallæger, hospitaler – samt tilbud inden for det psykiatriske område. Når patienter bliver sendt hjem fra hospitalerne, mens de stadig har brug for hjælp og støtte, er det medlemmerne af regionsrådet, du kan bebrejde.

Psykiatriske patienter bliver udskrevet til gaden og Kirkens Korshær

Når der ikke er plads på psykiatriske afdelinger, og patienterne bliver udskrevet til gaden og Kirkens Korshær, er det også dér, du skal rette skytset – og møder du et fortravlet sundhedspersonale, er det regionsrådet, du skal bede om at ansætte flere.

NÅR BUSSEN TIL SAKSILD FORSVINDER
Når der pludseligt bliver skåret ned på busruterne, skal regionsrådet stå til ansvar.

Regionen har ansvar for flere af vores busser – bl.a. Kystruten

Og det er dem, der skal sikre de nødvendige tilbud til fysisk og psykisk handicappede.
Det er derfor, du ikke blot skal forholde dig til, hvilke partier og kandidater, du helst ser sætte sig i stolene i byrådssalen på Rådhuset. Du skal også forholde dig til, hvem du helst vil have til at prioritere regionens mange milliarder.
Du kan få mere at vide om opgaverne og valget her