Glemt er lokalråd og borgerinddragelse

KOMMENTAR:

SF’s store rorgænger, Gert Petersen, citerede tit sin gamle bedstemor for at sige: ”Lovning er et. Holdning noget andet”.

Inddragelse – hvad er det for noget?

Det samme kan Lokalråd og borgere sige, hvis politikerne i Miljø- , teknik- og klimaudvalget uden videre følger forvaltningens indstilling, når de på næste møde 10. april skal behandle punkt 9 – ”kollektiv trafik – offentlig trafikbetjening”. Gør de det, er alle valgkampens løfter om borgerinddragelse og høring af lokalråd skubbet til side. Det samme gælder bemærkninger til budgettet.

”RUTETILPASNING”

Vi kalder det ikke nedskæringer, men rutetilpasning!

Det var sidste sommer Region Midtjylland meddelte, at nu skulle der spares 35 millioner for budgettet for kollektiv trafik, eller – som det hed – der ville ske rutetilpasninger. Denne ”rutetilpasning” ville bl.a ramme Kystruten og bussen til Hov. 306’eren gennem Ørting blev ikke ramt. I dén omgang.
Spareplanen – eller rutetilpasningsplanen – blev efter massivt pres fra borgere og kommunalpolitikere udsat. Bagefter, da vi kom tættere på kommunevalget, stod politikerne stod i kø for at love borgerne forbedringer af den kollektive trafik.
I Odder kommune bød borgere og lokalråd ind med forslag om ruteændringer, andre bus-former osv.

DIALOG
På valgmøder blev der givet løfte om, at alle muligheder ville blive overvejet. Og i budgettet blev der afsat 750.000 kr til ”en analyse og udvidelse af den lokale trafikbetjening mellem by og opland, samt i Odder by med fokus på adgang til letbanen. Der skal ses på muligheder for buskørsel flexordninger, delebilsordninger, bycykler, elcykler m.m”.
I bemærkningerne til budgettet står direkte: Der iværksættes en samlet debat om den offentlige trafikbetjening i Odder kommune i tæt dialog med bl.a. lokalrådene”

SAMARBEJDE MED MIDTTRAFIK
Nu skal udvalget for Teknik-, miljø- og klima så diskutere kollektiv trafik på mødet 10. April. Og som sædvanligt er forvaltningen kommet med bemærkninger og en indstilling til politikerne.
Embedsværket har på ingen tid klaret, hvad borgere og Lokalråd skulle have været inddraget i at diskutere.
I forvaltningens bemærkninger til politikerne står:
”Forvaltningen har indledt et samarbejde med Midttrafik om at løse opgaven, og der er foretaget analyser af rejsestrømmene i Odder Kommune og drøftet de forskellige muligheder for mobilitet, såsom delebiler, elcykler m.m.”
Forvaltningens embedsmænd og Midttrafik har altså taget sig af analyse-arbejdet. Med al respekt – Midttrafik er en institution, der skal skære ned. Og den plejer at anbefale politikerne at gøre som Askepots søstre: Hug en hæl og klip en tå. Vi så det senest sidste sommer.

Og hvis man tænker – og handler – som man har gjort 18 gange før, kan man ikke forvente nye løsninger for den kollektive trafik, hvis man gør det samme en 19. gang. Nye ideer skulle bl.a. komme fra borgerne. Men hvor er borgerinddragelsen? Hvor er inddragelsen af Lokalrådene?
Forvaltningen mener i øvrigt også, at ”Oplandet betjenes ved de større indfaldsveje af regionale ruter, og de større bysamfund uden for Odder er således dækket ind med kollektiv trafik” (undtaget er dog Gylling og Alrø)
Det vil beboerne i Saksild og Hov næppe nikke ja til. De landsbyer bliver ramt hårdt, hvis Midttrafik får held til at ”foretage rutetilpasninger”.
Mellem Hov og Odder er der i dag 18 daglige ture. Efter planen skal de reduceres til 7. En nedskæring på 61 procent.
Kystruten, der går gennem Saxild, har i dag 17 ture. Regionens sparekniv vil reducere dem til to dobbeltture morgen og eftermiddag.

NU SKAL DET JAGES..
Forvaltningen indstiller til politikerne, at

  • At flexbusordningen udvides som ovenstående pr. 1. juli 2018. (det drejer sig om flexbusafgange ”på ikke skoledage” i de landsbyer, hvor beboerne kun har skolebusserne).
  • At bybusbetjeningen udvides med en morgen og aftenafgang.
  • At der arbejdes videre med et nyt bybussystem med en ekstra bus og nye ruter, samt der søges Yderpuljen til projektet inden den 1. maj 2018.

Nu skal der åbenbart været et jag af den anden verden, så kommunen kan nå at søge Yderpuljen. Den findes hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og kan bruges til forsøg. Kommunen skal – hvis den da overhovedet får del i de midler – kun selv betale halvdelen af omkostningerne.
Men den deadline har været kendt i ni måneder, så…

”LOKALRÅDENE SKAL INDDRAGES”
Lovning er ét – holdning noget andet, sagde den gamle bedstemor. Hvis ikke borgerne skal efterlades med det indtryk, at politikere i Odder kommune har taget den til sig, så bør de nu leve op til egne løfter.
På valgmøde 08. Nov sidste år, sagde Lone Jakobi:
Og videre: ”Lokalrådene skal have indflydelse på alt det, vi er i gang med og som vedrører deres lokalområde”.
Det samme mente Venstres repræsentant, Lone Riis:
“Vejen mellem kommune, politikere og lokalråd skal være kortere. Dialog og inddragelse er nøgleordene”.
Og i Venstres valgoplæg stod da også:
”Venstre ønsker Lokalrådene mere på banen. De skal inddrages tidligere og dialogen skal styrkes yderligere”.
Den gode vilje er der altså. Men ”lovning kræver holdning”, for nu at omskrive vendingen fra Gert Petersen’s bedstemor. Det mangler vi lidt af.