Godsejeren fik kun delvist medhold

Aakær Gods har fået medhold i klager til Miljø- og Fødevarenævnet over Odder kommunes oprensning af Aakær Å. Det er i hvert fald, hvad godsets advokat, Anker Laden-Andersen, har sagt til ”Effektiv Landbrug”, og herfra har udtalelsen spredt sig til flere medier.
Men selv med den bedste vilje er det svært at se, at godsejeren har fået mere end delvist medhold.

SKAL FORMULERES TYDELIGERE
For det første klagede advokaten for godsejeren over et påbud, som Odder kommune har givet godset om at genoprette en del af åen, som godset havde reguleret. Det påbud var ikke formuleret klart nok, når Nævnet frem til. Men når det er sket, kan sagen tages op igen. Nævnet forholder sig altså ikke til om reguleringen var i orden.
Den anden klage handler om kommunens oprensning eller vedligeholdelse af Åkær Å. Og her er afgørelsen, at kommunen ikke har dokumenteret en tilstrækkelig rensning af Aakær Å i 2016. Som der står i afgørelsen:
“Kommunen har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at der er foretaget en oprensning af strømrenden”.
Og i sammenfatningen til sidst:
“Kommunen har ikke i tilstrækkelig grad dokumenteret, at afgravning af banketter er sket på samtlige relevante strækninger og til regulativmæssig kote”. (Kote er højden for et bestemt punkt i et terræn. En kote på f.eks 5,250 fortæller, at højden ligger fem meter og 250 mm over den normale vandstand)
Godset må siges kun at have fået delvist medhold.

KRÆVER 39 MILLIONER
Som bekendt har godsejeren stævnet Odder kommune med et krav om en erstatning på 39 millioner kroner, fordi kommunen ikke har vedligeholdt åen – og det har betydet, at nogle af hans marker er sumpede, mener han.

Nogle måneder tidligere – i januar sidste år – klagede godsejerens advokat til Miljø- og fødevarenævnet over manglen på vedligeholdelse af åen. Og det er denne klage, der blev indgivet i januar sidste år, der nu er afgjort.

I kommunens svar på stævningen hedder det, at forsumpningen kan skyldes manglende vedligeholdelse af private dræn, som kommunen ikke har pligt til at vedligeholde.

Og videre:
Godset har dog ikke kunnet påvise aflejringer i åen, som hindrede afløb fra dræn, trods det at Odder Kommune en række gange har været

Aakær Å – et beskedent lille vandløb, der til nu har krævet et utal af kommunale timer – og nu også bliver genstand for en retssag

i dialog med godset omkring dette.
Det er Odder Kommunes opfattelse, at der snarere har været tale om misligholdte – herunder overgroede – dræn”.
Retssagen forventes at begynde i april.

MASSER AF KOMMUNALE TIMER OG ENERGI

Afgørelsen fra Miljø- og fødevarenævnet er så fyldt med tekniske detaljer, og skrevet i et sprog, det tager timer at afkode. Men har du lyst til at prøve, kan du læse den her.
Men det fremgår dog med al ønskelig tydelighed, at kommunen har ikke ligget på den lade side m.h.t. opmålinger m.v. af det i størrelse beskedne offentlige vandløb. Der er brugt masser af energi og timer på åen. Det fremgår af afgørelsen, at kommunen alene har opmålt 162 tværsnitsprofiler og opmålt ca. 380 punkter i længdeprofilet.
Kommunen har også betalt et konsulentfirmaet – Orbicon – for at foretage en uvildig undersøgelse.