Godsejerens advokat: Stævningen bør ikke udleveres

 ”Sagen og dermed også stævningen (er) genstand for stor mediebevågenhed, hvilket i sig selv er tilstrækkeligt til, at anmodningen om aktindsigt ikke bør meddeles”.
Bl.a sådan begrunder Hans Sønderby Christensen, godsejer Johan Koed Jørgensen’s daværende advokat, at stævningen mod Odder kommune ikke må udleveres til borgere, der beder om den med henvisning til offentlighedsloven.
Som bekendt rummer stævningen krav om, at Odder kommune skal udbetale en erstatning på 39 millioner og 140.000 kroner til godsejeren, fordi kommunens oprensning af Åkær Å – efter godsejerens mening – er utilstrækkelig.

Her ses TV2 Østjyllands journalist læse i stævningen, som borgerne ikke bør se

GODSEJEREN I MEDIERNE
Den mediebevågenhed, som advokaten henviser til, blev bl.a. skabt af godsejer Johan Koed Jørgensen.
Han optrådte som kilde til adskillige historier om sagen.
Bl.a. i TV2 Østjylland d. 23. Maj. I den historie optrådte kun Koed Jørgensen og hans advokat. Odder kommune kommenterede ikke sagen.
I indslaget ser vi journalisten sidde med stævningen, og han siger direkte: ”I stævningen som TV2 Østjylland har fået indsigt i…”
Indsigten er ikke kommet fra kommunen, for den nægtede at udlevere stævningen til borgere, der bad om den med henvisning til offentlighedsloven.
Vi skal helt frem til 6. Juni, før kommunen efter megen tovtrækkeri udleverede stævningen med den begrundelse, at anden myndighed allerede havde offentliggjort den – uden dog at nævne denne ”anden myndighed.
Advokatens brev til Slots og kulturstyrelsen er dateret 11. Juni. Altså fem dage efter at kommunen udleverede samme stævning.
Slots- og kulturstyrelsen er også omfattet af stævningen. Den er ikke kun rettet mod Odder Kommune. Godsejer Johan Koed Jørgensen har stævnet Styrelsen, fordi han fik besked på at genopbygge et mere end 200 år gammelt stendige, som han rev ned, fordi det lå i vejen for en ny bygning. (Læs her)