Hjælp os med at aflive rygter

Der var fuldt hus i aulaen, og de indkøbte sandwich forsvandt meget hurtigt da forældre og andre interesserede var indbudt til orientering om friskolens aktuelle situation – og til diskussion om, hvor den skal bevæge sig hen.

”Økonomien er stram”, sagde formanden for bestyrelsen, Lene Schnoor Jørgensen. ”Men der er styr på den. Og vi kører ikke med underskud. Tværtimod”.
Netop fordi der er styr på økonomien, bad hun mødedeltagerne om hjælp til at stoppe vedvarende rygter om, at skolens økonomi hænger i laser.
Hun bad også om hjælp til at stoppe rygter om, hvorfor den tidligere skoleleder forlod Margrethelyst.
”Der er ingen drama i det. Vi har lavet en aftale med ham, fordi der er brug for en ny kaptajn på skibet. Længere er den ikke”, sagde bestyrelsesformanden.
Børn, forældre og personale skal i den kommende tid i fællesskab finde de værdier, der skal præge Margrethelyst Friskole. Og arbejdet blev indledt på mødet efter orienteringen. Første bud kom i aften efter diskussion ved bordene.