Hold kæft bolsjet er med på budget-forslaget

Cykelstien mellem Ørting og Gylling, der under den kommunale valgkamp blev nævnt så mange gange, at nogle borgere begyndte at kalde den politikernes hold kæft bolsje til landsbyernes beboere, er stadig med på forslag til anlægsbudget for 2019 – 2022.
I 2019 skal afsættes 7,8 millioner kroner. Sammen med de 1,5 millioner kroner, der allerede er afsat og som skal bruges i år, udgør beløbet de 9,3 millioner, som en dobbelt cykelsti fra Gylling og hele vejen til Ørting, vil koste.
I forslagets bemærkninger hedder det, at projektet dels vil sikre cyklende skolebørn, og ”derudover vil projektet støtte kommunens sundhedspolitik , hvor et af indsatsområderne er Borgerne i bevægelse”. Dette indsatsområde kræver ”sammenhængende cykelstier på tværs af kommunen”.

Debatten om samme cykelsti er efterhånden både berømt og berygtet.
På sidste års budget afsætte byrådet 5 millioner kroner til projektet – på trods af at den havde betalt konsulentfirmaet COWI i dyre domme for at beregne, den ville koste 8 millioner kroner. Det beløb var kendt – eller burde være det – af politikerne.
Udvalget for Teknik-, klima og miljø behandlede forslaget om en cykelsti i april i år og indstillede, at den kommer til at gå fra Gylling og helt ind til skolestien i Ørting. Det vil koste 9,3 millioner kroner – et tal, der også var kendt. Eller burde være det.
Men papiret har åbenbart ligget nederst i politikernes bunker, for da byrådet efter udvalgets behandling skulle forholde sig til forslaget, fik borgerne et lidt usædvanligt indblik i budget-behandlingen i Odder kommune.

HVIS VI ER SMARTE
Den konservative Niels Rosenberg sagde:
”Jeg kan huske for 18 – 20 år siden – da lavede Gylling Borgerforening et forslag om at lave en cykelsti fra Gylling til Ørting, og da fik vi at vide, at det ville koste mellem 8 og 9 millioner at lave en på begge sider af vejen. Og jeg kan huske, at da vi havde budgetforhandlingerne, var der nogen, der sagde, hvis vi nu er smarte, så laver vi kun på den ene side af vejen, så koster den nok ikke så meget”.
Og han fortsatte:
”Vi burde være gået tilbage til forvaltningen og have fået dem til at beregne, hvad det ville koste at lave cykelstien i den ene side af vejen. Det gjorde vi ikke. Vi satte fingeren i luften og sagde, det koster nok 5 millioner”.

BUDGET PÅ TRO
Da formanden for udvalget for Teknik-, Miljø og Klima, Ole Lyngbye Pedersen (V), som den første havde ordet, var det ”tro”, der afgjorde beløbet til cykelstien:
”Da vi lavede budget her sidste år, havde vi en tro på, at den nok kunne laves for 5 mio kr. Det viser sig – efter at der har været nogle ingeniører til at kigge på det – at det holder altså ikke vand, da det bliver tæt på det dobbelte”.
Du kan stadig se byrådets seneste debat om cykelstien 30. April her 
Men endnu er det kun et forslag, at cykelstien skal laves. Under budgetforhandlingerne kan den stadig blive taget af bordet. I så fald vil politikerne ikke – for at bruge min gamle mormors udtryk – have skam i livet.