Hun vil slå Uffe

Hun vil være borgmester i Odder kommune. Så derfor er der ikke så megen diskussion om, hvilket udvalg hun gerne vil ind i. Det er økonomiudvalget. Men i øvrigt synes hun, at alle udvalg er interessante og at tingene hænger sammen.
Lone Jakobi er 42 år og har boet i Odder siden 2005. Hun bor i Over Randlev, og arbejder som konsulent på socialområdet i region Midtjylland.

DET FOREBYGGENDE ARBEJDE
Hun blev valgt ind i byrådet for Socialdemokratiet i 2014. ”Jeg har lyst til meget mere”, siger hun. ”Kommunalpolitik er så tæt på os allesammen – alt det nære i vores hverdagsliv – så her kan man virkelig gøre en forskel”.
En af hendes mærkesager er, at ”vi får løftet det tidligt forebyggende arbejde på alle velfærdsområder. Det er tydeligt at der er noget vi skal gøre bedre på børn og unge området, men også på arbejdsmarkedsområdet har vi lige nu for mange mennesker, som står uden for. Jeg vil have alle med i fællesskabet”.

“VI ER ALLEREDE I GANG”
Når det gælder opland og landsbyerne, gentager hun, hvad hun har sagt på flere vælgermøder: Det skal være gode steder at leve livet.
Hun peger på, at fællesskaberne og virkelysten i oplandet er helt centralt for at det er gode levesteder. ”Vi kan understøtte at der er “noget at være fælles om”, siger hun. ”Der er mulighed for at skabe aktivitet i området – ved hjælp af kulturpuljemidler og ordningen med foreningsstøtte”.
Hun vil arbejde for blandede boligformer, og peger også på, at infrastrukturen skal forbedres. Men hun mener også, at ”vi er allerede i gang” og nævner pengene, der er afsat til analyse af den fremtidige infrastruktur, midlerne til trafiksikkerhed og flere midler til lokalrådene osv.