Kulturen ud af Odder

48-årige Suzette Glasdam Pedersen er social- og sundhedshjælper og har boet i Odder næsten hele livet. Hun stiller op for første gang til byrådet for Liberal Alliance fordi hun gerne vil ind i maskinrummet, hvor beslutningerne bliver truffet – og hun vil gerne være med til at påvirke dem. Hun er ikke fan af kasse- og vanetænkning – hun mener, at borgerne skal have frie valg – fra vugge til grav.

TÆNK NYT
Hvis hun bliver valgt, vil hun gerne i Social- og Sundhedsudvalget og i Børn-, Unge og Kultur udvalget.
”Det er de udvalg hvor besparelser kan have store menneskelige konsekvenser”, siger hun. ”Og det er samtidig på de områder, vi som kommune bliver nødt til at tænke nyt og ud af boksen. Jeg vil rigtig gerne, at vi som kommune tager den enkelte med i et samarbejde for at finde den bedste løsning”.
Hun vil i byrådsarbejdet bruge erfaringerne fra ældresektoren. ”Der er brug for, at den enkelte ældre får mere indflydelse på egen hverdag og får frie valg”, siger hun. ”Og det frie valg skal også gælde for børne-institutioner og for skoler. Pengene skal følge borgerne”.

MERE BORGERINDDRAGELSE
Hun går ind for, at borgerne skal inddrages mere i byrådets arbejde. Havde hun været medlem, ville hun have støttet forslaget om, at borgerne skal kunne bede byrådet om at behandle et bestemt emne eller forslag. Det blev stemt ned, da SF og Enhedslisten foreslog det.
Hun vil se Odder kommune som en helhed. Bl.a. vil hun flytte aktiviteter til oplandet – væk fra kommunecentret, som Odder by kaldes i byråds-sproget. F.eks. kulturarrangementer.  “Der er så mange smukke steder i vores kommune og så mange kulturhuse, forsamlingshuse, skoler og haller som kan benyttes til arrangementer. Jeg ser ingen grund til at det ikke kan lade sig gøre”, siger hun.
Hun ønsker et bedre samarbejde mellem byråd og lokalråd. ”Jeg tror, der er brug for det – og jeg fornemmer, der er vilje til det”, siger hun. ”Det er min vision for oplandet – at landsbyerne bliver hørt og inddraget i beslutningerne i tide”.