Hvordan skal lokalområdet udvikles?

Lokalrådet i Torrild har allerede lavet en udviklingsplan. Dyngby arbejder med et ”gentænk landsbyen”-projekt, der er en del af Kulturhovedstad 2017. Og i Hov planlægger lokalrådet til efteråret at holde et fremtidsværksted for alle borgere. Det skal lægge op til indholdet af en udviklingsplan.

Også i Ørting-Falling-området vil Lokalrådet lave en udviklingsplan i år.

”Vores bestyrelsesmøde 29. maj skal alene handle om, hvordan vi kommer videre med planen. Vi indkalder senere til et borgermøde, hvor der skal arbejdes med indholdet af den”, siger formanden for lokalrådet, Jan Kjærsgaard.

Mere end papir

En udviklingsplan for et område rummer beboernes vision for udviklingen af deres lokalsamfund. Den opstiller konkrete mål for delområder. F.eks. boliger, trafik, fritid og natur. Overordnet set skal den besvare tre hovedspørgsmål: Hvad vil vi? Hvad kan vi? Hvordan gør vi?

Den er ikke lovbestemt. Ingen paragraffer siger, at en kommune skal have udviklingsplaner for landdistrikterne. Ingen paragraffer siger, at en landsby skal have en plan. Og heller ikke at en kommune har pligt til at følge planen.

Derfor vil mange beboere på forhånd sige fra. ”Hvorfor spilde tid på det? Hvad skal vi med mere papir?”

Men planen er mere end en stak papirer klipset sammen.

Den er et værktøj til dialog med kommunen og andre om områdets behov. For det er ikke én forening eller én gruppe, der skal forsøge at trænge igennem til beslutningstagerene. Det er et helt lokalområdes foreninger, organisationer, virksomheder og grupper, der har prioriteret ønsker og behov. Og som sammen har fundet ud af, hvad der er vigtig for udviklingen lige netop her.

Odder byråd har vedtaget ”Kommuneplan 2017 – 2029”. Her står bl.a. at kommunen vil ”fastholde og fremme levende landdistrikter”.

De lokale udviklingsplaner kan være med til at konkretisere formuleringen, og dermed opstille mål, der er til at arbejde med. Som kan “fastholde og fremme” det levende område.

Godt 29 procent af Odder kommunes indbyggere bor på landet eller i landsbyerne. De stemmer til kommunalvalget.

I den kommende tid vil Lokalposten sætte fokus på udviklingsplaner og bl.a se på, hvordan andre landsbyer har arbejdet med dem.

Her finder du Torrilds udviklingsplan:

http://torrildlokalraad.dk/udviklingsplan.html