I dag er det Valdemarsdag

I dag for 799 år siden skete det. Bedst som det så værst ud for de danske korsfarere og de flygtede i alle retninger, faldt et flag faldt med et stort kors ned fra himlen – og alt vendte. Det sikrede den endelige sejr over de ukristelige estere, der så fik påtvunget den rette religion og kom under dansk herredømme.
Sådan fortælles historien om Dannebrog i hvert fald. Og netop i dag fejrer vi verdens ældste nationalflag. Det er Valdemarsdag.


Det var kong Valdemar II med tilnavnet ”Sejr”, der tog til Estland med hele den danske flådes 1.500 langskibe. Han var en snu rad. Alt havde karakter af et korstog – derfor havde han foruden en hel hær også et par biskopper med. Han havde også fået pavens tilladelse til at gøre endnu et forsøg på at kristne esterne. Det var nemlig prøvet før – uden held. Men på den anden side ville Valdemar også gerne beherske hele Østersø-området. Det ønske kunne han så få opfyldt samtidig med at esterne blev tvangs-kristne – endda med hjælp fra tyske korsfarere.
Hele hæren var nået til Estlands nordligste provins, og danskerne og tyskerne slog sig ned, og begyndte at opføre en borg ved Lyndanisse – dagens Tallinn.

ET TEGN FRA GUD

Mindesmærket i Tallinn hvor Dannebrog dalede ned

Men det gik dem ikke helt, som biskopperne prædikede. Esterne gik til modangreb på den danske lejr – endda fra fem forskellige retninger, og det så skidt ud for korsfarerne, og de begyndte at flygte.
Men så skete det – det røde flag med det hvide kors dalede ned fra himlen, og det mente kongen og hæren måtte være et tegn fra selveste Gud, og det opildnede så meget, at slaget blev vundet. 
Lokalbefolkningen blev påtvunget kristendommen, og hele området kom under dansk herredømme.
I Tallinn findes stadig et mindesmærke på det sted, hvor flaget faldt ned.

SKOLEFRIDAG TIL 1948

Valdemar II som påtvang esterne kristendommen

Dannebrog – danernes fane – blev nationalflaget.
Siden 1913 har 15. juni været en national mærkedag. Og frem til 1948 var Valdemarsdag  skolefridag.
Dagen markeres over hele landet – specielt på kaserner – og Danmarks-Samfundet uddeler faner og flag.
Der er masser af løgn og latin i fortællingen om Dannebrog. Men fakta er, at Dannebrog er verdens ældste nationalflag. Og også at dagen i dag ikke længere er en skolefridag.