Kattegat-forbindelse til Gyllingnæs

En Kattegat-forbindelsen kan komme til at bygge på en bro mellem Samsø og Gylling Næs. Og vej- og togbane forbindelse videre frem, vil løbe kun et par hundrede meter fra Gylling. Kommer vejen til at gå fra Gyllingnæs til Gedved nord for Horsens, vil den blive Fallings nærmeste nabo.
Det fremgår af en 400 sider lang rapport, som rådgivningsfirmaet COWI har udarbejdet til ministerium og styrelser om ”indledende linjeføringsovervejelser for en Kattegatforbindelse”.

DEN BILLIGSTE LØSNING
Rapporten rummer to forslag om en forbindelse mellem Samsø og Gylling Næs.
Den ene forbindelse går fra Kolby Kås på Samsø – den anden fra Samsø Syd til Gylling Næs. Det vil medføre mindre belastning på Samsø, fremhæver COWI i rapporten, og det vil endda blive den billigste løsning – 101,5 milliarder kroner. Eller 25 procent lavere end den pris, der hidtil er regnet med for forbindelsen.
Fra Gylling Næs skal biler og evt. tog videre til enten Århus, Skanderborg eller Horsens.

DYRT AT SIKRE LANDSBYERNE MOD STØJ

Hvis vejen fra Gylling Næs skal gå til Gedved, ligger Falling lige i orkanens øje

I rapporten opereres med såkaldte korridorforbindelser. Og mulighederne er, at der

Uanset hvilken vej, der bliver valgt, vil den komme meget tæt på Gylling

laves enten en kombineret vej- og banestrækning fra næsset til Århus Syd, eller alene vejstrækninger til Gedved, Stilling eller Skanderborg.
Vælges vejen til Gedved, vil Falling blive meget berørt. Så ligger landsbyen ikke ved siden af korridorforbindelsen. Men midt i den. Og vil derfor – som det hedder i rapporten – ”kunne blive udsat for en støjmæssig påvirkning”.
Men uanset hvilken vej videre frem fra Gylling Næs, der vælges, skal der bruges mange millioner for at støjsikre landsbyer i nærheden. F.eks. vil vejen komme til at gå kun få hundrede meter fra Gylling. Hvor mange kroner, det drejer sig om, har COWI ikke regnet på. Rapporten rummer heller ingen beregninger over de miljøbelastninger, vejene vil medføre.

NATUR OG FREDNINGER – NÆSTE GANG

Det fredede fuglereservat ved Horskær vil blive berørt (foto: DN Odder)

I rapporten opregnes de fredede områder og de sikrede fuglereservater, som bro og veje vil berøre. Men det behandles kun med få sætninger – og konsekvenserne er tilsyneladende ikke mange. Dog fortæller COWI,  at det hele vil blive undersøgt og offentliggjort i den næste rapport.
Hvis du har lyst til selv at fordybe dig i COWIs rapport, så finder du den her
Hidtil har en Kattegat-forbindelse skullet så at sige gå i land i Hou. Rapporten rummer også lange afsnit om dén forbindelse.
Men nu er Gylling Næs altså også i spil. Og det er ikke første gang, næsset er udset til at rumme større projekter:

FØRST ET ATOMKRAFTVÆRK – SÅ TÆPPEANTENNER
Atomkraftværket skulle have ligget på der, og mange ikke alene husker, men de deltog også i protestmarchen hele vejen til Århus i 1978.
I 1987 forsøgte Post & Telegrafvæsenet at få opstillet to tæppeantenner begge så store som en fodboldbane midt i naturområdet med den begrundelse, at så kunne danskere i udlandet bedre høre kortbølgeradio.
Men både atomkraftværk og tæppeantenner forblev på ingeniørernes tegnebræt. Ikke mindst fordi den folkelige modstand var for stor.