Kommentar: En lukket institution

 

6. november vil biskoppen informere om ny struktur – på et møde kun for menighedsråd og præster

I dag er sidste dag menighedsrådene kan sende deres høringssvar til Århus-biskoppens oplæg om strukturen i Odder Provsti. Et oplæg, der betyder, at fra 1. januar mister Ørting Falling sognepræsten, og 1,7 præster skal dække seks sogne og seks kirker. Der har været informeret meget lidt om dette oplæg fra biskop Henrik Wigh-Poulsen – for ikke at sige slet ikke. Det findes ikke på kirkernes hjemmesider. Ej heller på provstiets eller stiftets hjemmesider. Og det kan man jo udlægge alt efter temperament.Man kan bebrejde biskoppen, at hans oplæg kommer lige før sommerferieperioden – og også at der er særdeles kort tid til at diskutere og svare. Men man kan ikke bebrejde ham, at beboerne i de seks sogne ikke er blevet informeret.

”…OM VI VIL ELLER EJ”
I det nye Kirkeblad hedder det i en kommentar fra Vibeke Døssing Rudebeck på vegne af de tre præster:
Jeg håber virkelig, at alle vil støtte op omkring forandringerne,for de kommer, om vi vil det eller ej. (Min understregning) 
Og videre:
Alle må stå sammen for at kirkelivet og aktiviteterne omkring kirker og sognehuse i hele pastoratet ikke langsomt sygner hen”
Manglen på informationer og besked om, at forandringen kommer – om man vil eller ej – sender signal om en institution, der lukker sig om sig selv. Og sådanne institutioner har netop en tilbøjelighed til at “sygne hen”.
Biskoppen vil fremlægge  sin afgørelse om provstiets struktur 6. november i Kirkecentret i Odder.  Det er fra kl. 16 – 17.30, og mødet er kun for præster og menighedsrådsmedlemmer.
Tidspunktet er i sig selv kritisabelt. Og det samme er, at deltagerkredsen igen er lukket.

”EN LÆRERIG FORNØJELSE”
Biskoppen sender nyhedsbreve ud. De er stilet til ”Kære menighed, menighedsråd og præster”. I nyhedsbrevet for juni-juli skriver han:
”Som jeg vist har sagt og skrevet mange gange før, så er det altid en lærerig fornøjelse for mig at komme rundt og besøge jer i jeres sogne, hvad enten det er i forbindelse med orienteringsmøder, foredrag, kirkefejringer, eller ved almindelige gudstjenestebesøg”.
Menighederne burde give biskoppens endnu en ”lærerig fornøjelse” og invitere ham til et møde, så han kan fortælle, hvordan 1,7 præster kan dække seks kirker og seks sogne – og hvordan kirkens rolle som en institution, der skal medvirke til at styrke lokalsamfundenes sammenhængskraft, kan undgå at blive svækket på de betingelser.