Kommentar: Så kør da ordentligt!

Jackpot hver femte gang på Gyllingvej

En fotovogn placeret på Gyllingvej i Ørting vil med sikkerhed give jackpot med en hyppighed, som ingen én-armet møntsluger kan stikke. For mindst hver femte gang noget med en motor passerer, vil kameraet klikke, og ordensmagten kan høre gevinsten falde i klingende mønt. Lige ned i statskassen.

Specielt vil gevinsten være helt sikker ved svinget ved branddammen og Persievej. Her har adskillige bilister haft så meget fart på, at de er røget ned på marken under den lille skrænt, og der har bilen så ligget – på taget med hjulene i vejret.

Hold på Gyllingvej og få jackpot

Persievej bliver brugt af folk, der løber, går eller cykler. Men også af biler. Vejens ganske vist få beboere kører på den. Folk, der afleverer og henter børn ved skolen bruger den – og det er også vejen til hallen. Når Persievej stopper ved Gyllingvej, er det med livet som indsats at dreje ud. For der er ikke ordentligt udsyn. Og motorcyklisten, som kommer drønende sidelæns rundt i svinget med en fart, der ville udløse den højeste bøde og mange år på en cykel uden motor, ser intet. Det gør bilisten, der giver jackpot i fotofælden, heller ikke.

Vi har travlt
Om morgenen lyder undskyldningen: ”Vi har travlt”. Jamen, så køb dog et vækkeur og stå lidt tidligere op. Og hvis I har så travlt, at I morgen efter morgen er nødt til at overskride fartgrænsen, dør I alligevel af stress inden så længe. Men lad venligst være med at trække mennesker og dyr ind i jeres dødstrip.
Hvilke undskyldninger har I for at gøre det samme på andre tidspunkter af dagen? Sikkert mange. Men skån os for at høre dem. Det kan nemlig ikke undskyldes, at I på andres bekostning skal udleve jeres indre drengedrøm og som forvoksede teenagere køre stærkt og brænde benzin af.

Byrådet “vil øge trafiksikkerheden”
Lokalpolitikere – både de valgte og dem, der gerne vil vælges – bør komme til Ørting og tilbringe en morgen og en sen eftermiddag på Gyllingvej. Bagefter kan de så tilbringe en morgen og eftermiddag på Horsensvej og se på trafikken gennem byen. Men her er trods alt håb. For inden så længe afleverer konsulentfirmaet COWI et katalog med ideer til, hvordan trafiksikkerheden kan forbedres på de såkaldte by-gennemfarter i kommunen. Et er selvfølgelig ideer – noget andet er at realisere dem, men alligevel…
Men Gyllingvej indgik ikke i COWI’s og kommunens såkaldte besigtigelse 04. maj. Det var kun Horsensvej.  
Både byrødder og wannabe byrødder skal arbejde for at føre Kommuneplan 2017 – 2029 ud i livet. Den blev godkendt 27. marts,  og her står, at byrådet vil ”arbejde for at øge trafiksikkerheden på eksisterende veje og stier”. Planen gælder for hele kommunen – ikke kun for Odder by. Så kom endelig ud til os og få inspiration til arbejdet.