Ørting-Falling bliver del af storpastorat

De tre landpastorater Ørting-Falling, Gylling-Alrø og Hundslund-Torrild skal samles i ét storpastorat, og på sigt betjenes af kun to præster mod nu tre.
Det fremgår af en såkaldt masterplan for Odder provsti.
De øvrige landsogne i provstiet samles i et andet stor-pastorat. Det tredje bliver Odder by.

Også på andre områder skal der arbejdes på tværs af de nuværende pastorater. Gravere, kirkegårdsmedarbejdere, kirkesangere og organister skal på sigt ansættes til at varetage opgaver ved alle seks kirker i storpastoratet med forventede besparelser til følge.
Planen bliver indført step by step, fordi, personalereduktionen skal ske ved naturlig afgang.

For få mennesker
Masterplanen er udarbejdet, fordi antallet af præster i hele provstiet skal reduceres fra ni til otte. Som der står:
“ I dag…..skal der en større befolkning til i pastoraterne, for at de kan oppebære en fuld sognepræstestilling. Det får på sigt betydning for landpastoraterne i Odder Provsti, som fremover skal klare sig med en præst mindre”.

Tre navne
På papiret ser det ud, som om de tre nuværende pastorater i dag har tre præster. Det gælder bare ikke i arbejdstimer. Kun som navne. Præsten I Ørting – Falling kan kun lægge 45 procent af arbejdstiden i de to sogne. Resten af tiden skal bruges I Odder. Og præsten i Hundslund-Torrild har i dag også jobbet som hjemmeplejepræst.
Men med tiden skal de tre navne altså reduceres til to. Det fremgår ikke af planen, om de to præster så også fortsat skal have andre opgaver.

Farvel til menighedsrådet?
Når storpastoraterne er en realitet, kan det også betyde farvel til de lokale menighedsråd. Eller som der står i masterplanen: ”sognene beslutter selv, om de bevarer flere selvstændige menighedsråd eller lægger menighedsrådene i stor-pastoraterne sammen”.