Kommentar: Trop op til generalforsamlingen

Den 8. marts – på kvindernes internationale kampdag – holder ØFUG generalforsamling. Og det er ikke en helt almindelig generalforsamling. Deltagerne skal nemlig for første gang i flere år vælges både en helt ny formand og en helt ny næstformand. Line Krogstrup Tikjøb og Jette Forsberg Jensen har valgt at gå af. Lines børn er så store nu, at de er på vej ud af ØFUG. Jette har ydet sit – hun har bortset fra et par år, været en del af foreningen det meste af livet.

DEN STØRSTE – OG DEN ÆLDSTE

Line Tikjøb – med hæftet om ØFUGs historie, der blev lavet til 80 års jubilæet

De to kan give stafetten videre til deres efterfølgere som en velfungerende forening med orden i økonomien, med mulighed for at give tilskud, så unge kan deltage i stævner i andre lande og med mulighed for at sende trænere på relevante kurser. Og en forening, hvor man er gode til at sige tak til de frivillige, der lægger tid og kræfter i arbejdet.
Det har Line og Jette ikke skabt alene. Det har de gjort sammen med resten af bestyrelsen og mange andre frivillige. Derfor er det at håbe, at andre nu er parat til at modtage stafetten og træde til. For ØFUG er en utrolig vigtig forening i lokalsamfundet. Ikke alene er det den største – men også den ældste. 81 år gammel.
Vi har andre foreninger her i området. F.eks. to for seniorer. Men de er netop for en afgrænset gruppe beboere. Kirkerne kan også binde folk sammen – men at være en del af det såkaldte kirkeliv går bedst, hvis man har et specielt livssyn.

SAMMENHÆNGSKRAFTEN
ØFUG er den eneste forening, der har kontakt med alle grupper i landsbyerne – på tværs af alder, tro og andre forskelligheder.  Det er her, nye beboere kan komme med i netværk og få nye venner. Det er her landsbyernes børn – spredt på forskellige skoler – lærer hinanden at kende. Den har stor betydning for det, der med et lidt forslidt udtryk kaldes social sammenhængskraft. Mange af foreningens ildsjæle er tilflyttere – det fremgår alene ved at se på deres adresse: Smedegade. I det kvarter er de gode til at trække hinanden – og nye beboere – ind i aktiviteter. Man kunne ønske, at alle områder var lige så gode til at hilse folk velkommen – og til at få dem til at føle sig godt tilpas i landsbyen.
Forskellige undersøgelser viser, at folk vil gerne lave frivilligt arbejde. Dog helst som en afgrænset opgave, hvor de ikke binder sig over tid. Men nogle timer en aften hver måned kan alle afse. Så derfor: Trop op til ØFUG’s generalforsamling, vær med til at vælge ny formand, ny næstformand og et nyt bestyrelsesmedlem –  og vær med til at sikre, at foreningen stadig kan udvikle sig og vokse med – som i dag – tilbud til alle mellem 4 og 100 år.