Kommunalvalg: Trafiksikkerheden skal forbedres

Det samme skal hjælpen til de ældre, og vi skal have større puljer til lokale projekter

”Hvad skal vi med endnu en byport til 300.000 kr? Man kan få mange bump for de penge. Lad os få dem gennem byen – og lad os så få en 40 km zone som i Gylling”.
En af mange kommentarer til trafiksikkerheden i Ørting, som er at finde i de 49 mail, læserne har sendt til Lokalposten for at fortælle, hvad der er vigtigt for dem i forbindelse med kommunalvalget 21. november.

Trafiksikkerheden er højt prioriteret. De syv områder, der har størst opmærksomhed, er:

  • Trafiksikkerhed
  • Bosætning i området
  • Hjælp til gamle og handicappede
  • Skoler
  • Natur og naturpleje
  • Den kollektive trafik
  • Nærdemokrati

Cykelstien mellem Ørting og Gylling er sikret i budgettet for 2018. Men der mangler en cykelsti gennem Ørting og en mellem Margrethelyst Friskole og Falling. I Falling mangler fortov gennem byen. Og der er brug for at få dæmpet farten gennem alle fire landsbyer.

FLERE BYGGEGRUNDE – OG LEJEBOLIGER
Læserne har ønsker om at få flere mennesker til at flytte til landsbyerne. Men der mangler nu byggegrunde i Ørting.
”Hvis I vil have flere mennesker til at flytte til kommunen, bør I tænke oplandet ind”, lyder en kommentar.
Flere peger også på behovet for lejeboliger. ”Der er enkelte private udlejere. Men unge mennesker kan ikke flytte til byen, før de har råd til at købe et hus”, lyder en kommentar. Andre peger på behov for lejeboliger til ældre, der gerne vil blive i landsbyerne, men som nu har et hus, som er for stort og hvor de ikke kan få passet haven. ”Det er fint med flere lejeboliger i Odder, men glem ikke oplandet”, hedder det i en mail.

INGEN LYS I KOMMUNAL UDSTYKNING
Endelig kritiseres kommunen for ikke at færdiggøre den kommunale udstykning, vi

Kommunen glemte lys på stierne i den kommunale udstykning

allerede har i Ørting. Helt konkret peges på, at der ikke er opsat lygtepæle ved stisystemet  i Smedegade-udstykningen:
“Stien benyttes rigtigt meget af hele byens beboere og andre der går tur med hunde osv. – men er også en vigtig cykelsti til børn på vej til/fra skole (både til Margrethelyst Friskole og til kommunens andre skoler vha. offentlig transport. Der er helt vildt mørkt hele efteråret/vinteren og meget utrygt at færdes der! Der ville aldrig blive etableret stisystemer i Odder by uden belysning – Hvorfor gør man så det i en kommunalt udstykning i Ørting”

ER DET VÆRDIGT?
Der er generel kritik fra læserne af kommunens hjælp til ældre og handicappede:
”Hvad ligner det, at de gamle kan få gjort rent en time hver 3. Uge? Kalder I det for et højt serviceniveau? Er det værdigt?”
En anden kommentar lyder: ”De pårørende skal hjælpe de gamle mere, mener politikerne. Men har I tænkt på, at mange gamle ikke har deres børn lige om hjørnet? Har I tænkt på, at de pårørende har et arbejde og en familie at passe?”
En tredje læser skriver:
”Det værste er dog, at kommunen sender folk ud til de gamle for at lære dem selv at gøre rent. Min gamle mor på over 80 år har gjort rent hele livet – og hendes hjem var sikkert før i tiden renere, end der er på rådhuset”.
Så spørgsmålet til byrådskandidaterne lyder altså, om de vil højne serviceniveauet for gamle og handicappede?

SLUT MED SKOLENEDLÆGGELSER – ELLER?
Mange mener stadig, det var en forkert beslutning at nedlægge Centralskolen. “Vi har en

Det var en forkert beslutning at nedlægge Centralskolen

god friskole, men den koster forældrene penge. Så hvor længe kan vi have den?”
Og flere læsere er bange for, at det ikke er slut med skolenedlæggelser. ”Ryger Gylling skole næste gang?”, lyder et spørgsmål.  ”I bygger og moderniserer for millioner i Odder. Hvis I nu har forbygget jer dér, vil I så for én gangs skyld erkende, at der er lige så langt fra Odder til Gylling, som der er den anden vej? Sikkert ikke. For der ville lyde et ramaskrig, hvis børn fra Odder blev sendt til Gylling”.
Lokalpostens læsere ønsker altså klart svar på, om byrådskandidaterne vil sige klart nej til flere skolenedlæggelser i oplandet.

BLIV VÆK FRA OPLANDET
Forringelser af busruterne truer stadig Saksild og Hou.Gylling, Falling, Amstrup og Ålstrup har ingen busser. Kun en skolebus. 
”I skal huske at skrive i alle jeres reklamer for at få flere tilflyttere, at de skal holde sig væk fra oplandet, hvis de ikke har råd til – eller ikke vil have – en bil”, skriver en læser.
En anden skriver:

I vil sikre alle adgang til letbanen. Også os i oplandet. Men hvordan det, når vi ikke har busser?

”I har vældig travlt med Letbanen – alle skal sikres god adgang til den. Også oplandet, får vi at vide. Jeg vil gerne vide, hvordan I vil sikre det for os i oplandet?” For I vil jo også have flere til at bruge kollektiv trafik”.
En tredje skriver:
“Der er brug for bedre busforbindelser i hele kommunen – ikke blot i Odder by. Der er ingen grund til at sende en stor blå ledbus. Men små busser – til små byer. I hvert fald et par gange om dagen”.
En enkelt foreslår en landsby-rute som man har bybus i Odder, der kører forskellige ruter.

VI MANGLER STIER – OG AT PLANER OVERHOLDES
Natur og naturpleje står også på listen. Flere gentager kritikken af den manglende vedligeholdelse af Sondrup- og Åkærfredningen.
”Vi har en enestående natur omkring landsbyerne. Den skal bruges. Men det kræver vedligeholdelse, og det kræver et stisystem. Vi mangler stier i hele området”.
Flere kritiserer, at Odder kommune ikke følger de grønne plejeplaner, som den selv har vedtaget. En borger har denne kommentar:
”I har en plejeplan for vejkanterne i kommunen  som har et vigtigt formål om at fremme biodiversiteten – men den følges desværre ikke”.
Derfor beder han byrådskandidaterne forholde sig til, hvordan de vil sikre, at de plejeplaner vi allerede har, bliver overholdt 100 procent. Så kan de senere love nye natur- og miljøinitiativer.

FLERE PULJER TIL LOKALE PROJEKTER
Endelig peger flere af jeres mail på, at der er plads til forbedringer, når det gælder nær- og borgerdemokratiet. Flere ønsker om, at borgerne i Odder kommune kan få en sag på byrådets dagsorden, hvis de stiller med et antal underskrifter. Og der er ønsker om, at vores Lokalråd og alle andre Lokalråd i kommunen bliver inddraget i de politiske beslutninger i god tid før de træffes. Endelig er der ønsker om flere lokale puljer, som de enkelte landsbyer kan søge til projekter. I den forbindelse nævnes også behovet for, at de frivillige organisationer og foreninger i oplandet får en kommunalt ansat tovholder og hjælper, der også kender noget til fundraising, så der kan skaffes penge til arbejdet.

SPØRGSMÅL TIL KANDIDATERNE
Spørgsmål om de enkelte områder vil nu blive formuleret og sendt til byrådskandidaterne. Og deres svar vil blive bragt her i Lokalposten.
Nogle af spørgsmålene kan blive besvaret allerede d. 11. I denne måned, når Lokalrådet har arrangeret et vælgermøde. Det er i Ørting Hallen kl. 19.30.