Kommunen afviser alle godsejerens krav

Lokalposten gennemgår i flere artikler hele sagen og bringer link til stævning, svar og andre relevante sagsakter

Godsejer Johan Koed Jørgensen stævner kommune og styrelse

Godsejeren har ikke krav på erstatning.
Det er den yderst korte version af Odder kommunes svar på stævningen fra ejeren af Åkær og hans advokater med krav om, at der skal indbetales 39.140.000 skatteyderkroner på Koed Jørgensen’s konto. Bl.a. fordi kommunen – efter Koed’s mening – ikke har vedligeholdt vandløb og dræn. Derfor mener han, at 200 hektar landbrugsjord, er blevet så forsumpet, at godsets handelsværdi er faldet med 38 millioner kroner, og at godset de seneste tre år har mistet 1.140.000 kr i driftsindtægter.
Desuden har Koed Jørgensen også stævnet Slots- og Kulturstyrelsen. Bl.a. fordi godsejeren er blevet pålagt at genopbygge et dige fra før 1818, som han har fjernet.

ARTIKLERNE
Artiklen Historien om en helhedsplan for Åkær gods gennemgår baggrunden for den plan, som godsejeren mener står over loven.
Godsejeren har ikke dokumenteret tab er en gennemgang af dele af stævningen og kommunens svar. Artiklen rummer link til begge sagsakter – og desuden til en TV-udsendelse.
Stendiget var i vejen da maskinhuset skulle forlænges fortæller hvorfor Koed Jørgensen også har stævnet Slots- og Kulturstyrelsen.