Kommunen er skævvredet

34-årige Ditte Marie Thejsen har været aktiv og engageret i politisk arbejde siden hun i 5. Klasse gik ind i elevrådet. Og var med i den første paneldebat som 18-årig – om uddannelsespolitik og i duel med DF’eren Morten Messerschmidt. Hun er medlem af byrådet nu – og har været med i tre år, blev indsuppleret, som det hedder, da enhedslistens byrådsmedlem rejste fra Odder.
Derfor arvede hun også en plads i Miljø- og teknikudvalget.

BØRN, UNDERVISNING OG HANDICAPPEDE
Men den vil hun gerne i det nye byråd skifte ud med en plads i udvalget for Børn- unge & kultur, fordi hendes interesse er undervisning og børneområdet.
Og hun har særlig interesse i – som hun selv siger – ”børn der af den ene eller den anden grund er særligt udfordrede”. Social- og sundhedsudvalget er også et ønske, fordi ”handicapområdet er en af mine store mærkesager”.
Ditte arbejder som skoleleder på døgninstitutionen Fonden på Bilsbækvej i Ørting. Den er et tilbud til unge med autisme.
Hun tager gerne endnu en periode i byrådet, fordi – som hun siger – ”det har været et knoklearbejdet at finde ud af hvordan det hele hænger sammen – især når man sidder alene for et parti, og jeg tror at jeg vil kunne opnå meget mere de kommende år, nu hvor jeg kender sager, forhandlinger, procedure og rutiner meget bedre. Der er masser at tage fat på”

HAR SYNLIGGJORT SKÆVVRIDNINGEN
Når det gælder landsbyerne, mener hun, at ”det er helt afgørende at vi begynder at tænke mere på kommunen som en helhed. Alt for mange aktiviteter og alt for meget fokus generelt er centeret omkring Odder by”.
Vi skal skabe bedre sammenhæng – dvs. ordentlig offentlig transport og gode forhold for cyklister.
Og så skal vi prioritere de skoler og daginstitutioner der endnu er tilbage – det er sådan vi skaber tilflytning og liv”.
Alt dette skal gøres i samarbejde med lokalråd, men uden at politikerne slipper deres ansvar.
Under valgkampen har hun søgt at synliggøre den skævvridning, der er i kommunen. Så i det kommende byråd, vil hun gøre, hvad hun kan for at holde politikerkollegaerne op på de mange løfter der er givet til oplandet, så det ikke bare går i glemmebogen”.