Lederskifte på Magrethelyst

Mai-Britt Abild – er nu leder af børnehaven, skolen og SFO’en

Fra i dag har børnehaveleder Mai-Britt Abild overtaget ledelsen af hele Margrethelyst. Dvs børnehave, friskole og SFO. Morten Guldager er fratrådt efter gensidig aftale med bestyrelsen.
Det bliver derfor Mai-Britt Abild, der nu skal stå i spidsen for en proces, hvor forældre og personale sammen skal nå frem til, hvordan de kan skabe en endnu stærkere rød tråd mellem de tre institutioner, og en proces, hvor skolen i langt højere grad end i dag vil inddrage det omkringliggende samfund i arbejdet – og også på anden vis trækker aktiviteter ind i skolens bygninger.

”Det er en nødvendig proces for både Margrethelyst og lokalområdet.  Børnehaven og skolen skal tiltrække børn og Ørting-Falling området skal tiltrække børnefamilier. Så vi har fælles interesser. Vi er på mange måder en anden institution i dag end vi var, da skolen åbnede og nu slår vi dørene op og lader alle få muligheden for at få indflydelse”, siger bestyrelsens formand, Lene Schnoor-Jørgensen.

FORTÆLLINGEN OM MARGRETHELYST

”Vi er væsentligt bedre normeret end andre skoler”, siger Mai-Britt Abild. ”Og det giver ro til indlæring og plads til det enkelte barn. Vi har derfor et højt fagligt niveau, og fordi vi arbejder på tværs af aldersgrupper også et godt socialt fællesskab”.

“Tilbagemeldingerne til skolen er, at børnene fra Margrethelyst ikke alene har et højt fagligt niveau. De tager også hensyn til andre, og de er ikke bange for at tage ordet, fordi de lige fra børnehaven lærer at tage mikrofonen i musikundervisningen. Det er bl.a. den historie, vi skal blive meget bedre til at fortælle”, siger Mai-Britt Abild. ”Vi skal blive meget bedre til at fortælle forældrene om den røde tråd fra børnene begynder hos os i børnehaven, til de forlader os efter 6. Klasse”.