Legepladsen behøver fornyelse

En gruppe småbørnsforældre har holdt møde på legepladsen ved Vinkelager for at snakke om, hvordan stedet kan blive mere attraktivt for børn. For legepladsen trænger til fornyelse.

Gyngerne er væk. Men der vil komme nye. Stolperne var rådne, så gyngerne var farlige at bruge.

Det er Odder kommune, der står for vedligeholdelsen. Men Villy og Jette Bengtsen plejer at gå hen for at fjerne græs og ukrudt fra sandkassen og ved gyngerne. Sidst de var der, opdagede Villy, at den ene gyngestolpe var rådden helt nede ved jorden. Han gravede stolperne fri og fandt, at det var ikke kun en enkelt stolpe. De fleste var rådne. En af dem kunne han uden besvær stikke en skruetrækker helt igennem.

Kommunens folk godkendte legeplads og gynger for et år siden.

Men der er brug for flere forbedringer på legepladsen end et nyt gyngestativ. Derfor allierede Villy og Jette sig med lokalrådet, og forældrene blev indkaldt for at bidrage med ideer. Jette Bengtsen cyklede rundt med indkaldelsen til småbørnsfamilier i området. Og sammen med en dagplejer bagte hun kage og lavede kaffe til mødet, som indbragte mange gode forslag. De er nu sendt videre til lokalrådet.