Lovliggørende dispensation til Åkær

Hvis der ikke udtrykkeligt står, at der ikke kan dispenseres fra det ulovlige, så kan der dispenseres, og så er det ulovlige lovligt.
Denne trylle-sætning offentliggør Fredningsnævnet Midtjylland i en afgørelse, om to skydetårne, der står på godset Åkær’s del af de fredede områder ved Uldrup Bakker.

NÆVNET MED FØLGE
Danmarks Naturfredningsforening i Odder klagede til fredningsnævnet over de to skydetårne. For Overfredningsnævnet afgjorde nemlig 8. juli 1977, at ”der må ikke anbringes eller opsættes beboelses- og campingvogne, boder, skure, master, tårne eller lignende”. Derfor mente DN Odder, at det var ulovligt at have skydetårne i området.

Fredningsnævnet Midtjylland besøgte derfor med et større følge området 27. juni for at se skydetårnene. Med på rundturen var godsforvalteren på Åkær, godsejerens advokater, den nuværende og den tidligere formand for jagtforeningen ved Åkær gods, to repræsentanter fra Odder kommune og formanden for DN Odder.

DER STÅR IKKE…
Efter udflugten til det fredede område besluttede Fredningsnævnet at give en såkaldt lovliggørende dispensation.
I afgørelsen står:

Der er i fredningen forbud mod at opstille bl.a. tårne. Det fremgår ikke direkte, om der i den forbindelse også har været tænkt på jagttårne, men det er under alle omstændigheder fredningsnævnets opfattelse, at fredningens formål ikke tilsiger, at der ikke kan dispenseres til opstilling af jagttårne”.

Med andre ord: Fredningsnævnet skrev ikke i 1977 ”nej. Det er ikke muligt at få dispensation”. Det gjorde nævnet heller ikke, når det gælder beboelses- og campingvogne, boder, skure”. For den sags skyld heller ikke for ”eller lignende”.

JAGTTÅRNENE ER NØDVENDIGE
Af fredningsnævnets afgørelse fremgår, at ”Odder kommune har oplyst, at det er kommunens vurdering, at jagttårnene er erhvervsmæssigt nødvendige for landbrugsejendommen Åkær gods”. Og den tidligere formand for jagtforeningen oplyste, at tårnet havde været der i alle de 24 år, han havde været med i jagten.

Det er 42 år siden, overfredningsnævnet gav et forbud mod at opstille tårne. Godsejeren overtog Åkær i 1990.

Fredningsnævnet har altså givet en såkaldt lovliggørende dispensation, så tårnene kan blive stående. Men skriver også, at ”dispensationen omfatter alene de eksisterende jagttårne…og kan således ikke bruges til en senere udskiftning af tårnene”.
Bliver en udskiftning aktuel, kan trylleformularen bare komme i brug igen.