Naturgassens afløser er endnu ikke fundet

Samarbejde med varmeværket i Odder – eller eget anlæg til produktion af såkaldt grøn energi.

Det er de to valgmuligheder GØF Kraftvarmeværk har. Og der skal snart til at ske noget. For som der står i rapporten ”Fremtidig varmeforsyning Gylling – Ørting – Falling Kraftvarmeværk” fra april sidste år:
”…. varmeprisen i 2018 vil være så dyr, at lokalsamfundet vil blive ramt hårdt. Det kan betyde, at der ikke vil komme nye tilflyttere til fjernvarmeområdet, samt at borgerne i byen kan få svært ved at sælge deres bolig”.

Men så galt kommer det ikke til at gå, lover formanden for Kraftvarmeværkets bestyrelse, John N. Pedersen. ”Vi forhandler stadig med varmeværket i Odder. Og så snart vi er nået frem til en afklaring af, om vi skal vælge det ene eller det andet, indkalder vi til en ekstraordinær generalforsamling”.

Støtten bortfalder
Kraftvarmeværket bruger i dag naturgas. Da det blev indført, var det en forholdsvis billig varmekilde. Men i dag er afgifter på gas højere end prisen for gassen, og det er ikke længere billigt. Dertil kommer, at ved udgangen af 2018 bortfalder det såkaldte grundbeløb. Og det er ikke muligt at forlænge perioden som følge af EU’s statsstøtteregler, oplyser Energi- og klimaministeriet.

Der er kun forbrugerne til at dække tab af indtægter

Grundbeløbet blev indført i 2004 og udbetales til decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker for at stå til rådighed med driftklar el-kapacitet, hvis det er nødvendigt. Når dette tilskud ikke længere udbetales, betyder det et fald i indtjeningen for GØF Kraftvarmeværk på 2,5 millioner kroner. Der er ikke andre end de 474 forbrugere til at dække det ind. 

Odder Varmeværk har aftale til 2030
Odder Varmeværk har indgået en aftale med Varmeplan Århus om at få leveret grøn fjernvarme frem til 2030. ”Vi arbejder for tiden på at udvide ledningsnettet til Saksild og Rørt og er åbne for at samarbejde med andre fjernvarmeværker i Odder Kommune, så de også kan få glæde af aftalen, hed det i en pressemeddelelse fra formanden for Odder Varmeværk”, Carsten Christensen. Men det er altså endnu ikke afklaret, om GØF skal med i den aftale.
Det har tidligere været planen, at Odder Varmeværk skulle levere til omegnens kraftvarmeværker. Men Hov-Boulstrup værket, der har socialdemokraten Elvin Hansen som formand, besluttede at gå enegang, og planen gik i opløsning. Elvin Hansen er også formand for kommunens Miljø- og teknikudvalg.
GØF har siden arbejdet med flere alternativer til naturgassen, og har bl.a haft det rådgivende ingeniørfirma, MOE, til at udarbejde en rapport. Rapporten kan læses her: Fremtidig varmeforsyning af GØF Kraftvarme – SAMLET – 04042016

Nu er det så varmepumper
Den 14. I denne måned meddelte Energi-og klimaministeriet, at der nu skal satses på store el-drevne varmepumper. Regeringen vil – sammen med SF, Socialdemokrater, SF, de radikale og Dansk Folkeparti – afsætte 53 millioner i både dette år og næste år til etableringsstøtte til varmepumper.
Det hedder i pressemeddelelsen, at ”Store eldrevne varmepumper skal kunne afløse naturgas på landets mange små kraftvarmeværker. Det vil give en markant klimagevinst og ruste de små kraftvarmeværker til en billigere og mere grøn varmeproduktion”. Om dette er et alternativ til GØF Kraftvarmeværks gasproduktion vides endnu ikke.