Nordjyde med meninger og engagement

Michael Hovmand  kunne ikke drømme om at betale kontingent til Greenpeace, og der er heller ingen grund til at starte en diskussion med ham om økologi. Den ville vare længe og være spild af tid, for han ville ikke rokke sig en tomme. Som en af hans naboer siger: ”Han har sine meninger, og han siger, hvad han mener. Og han er ligeglad med, om det er populært”.
Michael Hovmand er landmand. Men på en lidt anden måde end hvis han havde overtaget den fædrene gård i Vester Hassing i

Michael Hovmand – han har sine meninger, og dem står han ved – også når de ikke er populære

Nordjylland, hvor han kommer fra.
Han arbejder nemlig som driftsleder for Nordic Seed, som bl.a. arbejder med forædling af kornsorter som hvede og byg, men også med nye kornsorter, som kan give større udbytte. Forædlingen sker bl.a. for at undgå sygdom. Arbejdet foregår på tre gårde. En af dem ligger i Dyngby, og her er Michael ansvarlig for markarbejdet.

HUS PÅ SMEDEGADE
Før han kom til Nordic Seed, arbejdede han 18 år på godset Aakær, hvor han også fik sin landbrugsuddannelse. Da han stoppede på godset, ville familien blive her i området. Ikke mindst på grund af de tre børn, som nu er 17, 15 og 13 år. Så derfor blev det et hus på Smedegade i den dengang nyeste udstykning. I modsætning til mange andre beboere i landsbyen, havde nordjyden ingen speciel tilknytning til Ørting, og hans kone kommer fra Hou. Men de engagerede sig i lokalsamfundet.
Deres tre børn har været elever på Friskolen, og de kommer i Hallen. Hans datter er gymnastiktræner, og han er selv med i både Hallens og ØFUG’s bestyrelse.

VOLLEY ER DET BEDSTE
Michael tager sig af idrætsforeningens regnskaber, og han er også kontaktperson, når det gælder sponsorater og VolleyBall.
Han har selv spillet Volley i mange år, og det er ikke mindst hans fortjeneste, at Ørting Falling området kan tilbyde spillet.
Han spillede på divisionsplan i mange år, men det satte en sprængt finger en stopper for. Den kom sig igen, og så fortsatte han med at spille – men nu kun motions volley.
”Omkring 20 medlemmer spiller i ØFUG”, siger han. ”I hvert fald før Corona satte en stopper for alle aktiviteter. Vi har tilbud til både begyndere og øvede, og vi spiller hele året – om sommeren beach volley. Det sociale på holdene vægtes højt, men når vi er med i turneringer eller spiller andre kampe, så spiller vi for at vinde”.
Michael vil gerne have gang i et hold for børn. ”I ØFUG er det gymnastikholdene, børnene søger. Men vi vil arbejde for, at de også søger mod volley. Det er godt for dem at være med på et hold, hvor man er afhængige af hinandens indsats”.

”DET ER SJOVT”

Michael Hovmand – tager sin del af arbejdet ved byfesten – fordi han synes, det er sjovt og fordi han kan lide at arbejde sammen med andre

Michael Hovmand er også engageret i foreningens aktiviteter for at skaffe penge. Siden 2013 har han været en del af det hold, der arbejder med ØFUGs aktiviteter i forbindelse med Odder Byfest. Også her tager han sig af regnskabet. Men er også med i andet arbejde.
”Jeg gør det, fordi det er sjovt”, siger han. ”Og jeg kan godt li’ at arbejde sammen med de andre. Jeg kan kun anbefale tilflyttere at melde sig – de lærer folk at kende meget nemt og meget hurtigt”.
Byfesten plejer at indbringe omkring 60.000 kr netto, og som bliver brugt til nye initiativer, der kommer områdets børn og unge til gavn. I år er byfesten aflyst på grund af Corona – og det efterlader et hul af de store i økonomien.
”Vi er ramt, som andre foreninger er ramt. Men vi må jo finde på noget, så vi kan få penge i kassen senere”, siger Michael.

HALLEN ER ET VIGTIGT SAMLINGSPUNKT
Han er også med i Ørting Hallens bestyrelse. Og man kan se ham gå rundt på det store udendørs-areal og hjælpe med at holde det i orden.
”Hallen er et vigtigt samlingspunkt for hele området – for beboerne i alle aldre. Det er her, man kan holde fester og sammenkomster med fra 10 til 800 mennesker. Det er her, vi holder loppemarked og udstillinger. Det er vigtigt, at den er

Hallens fitness-rum bliver også brugt af landmanden – når det da ikke er Corona-lukket

indbydende og i orden. Også at der tages nye initiativer, så den hele tiden er up to date. Bestyrelsen har nedsat et udvalg, der skal arbejde med visionen for udvidelser. Hvordan skal vi bruge udendørs-arealet? Skal vi satse på et springcenter? Jeg synes, det er godt at være med til den slags arbejde, fordi det betyder noget for hele lokalområdet”, siger Michael.

”HAM KAN MAN REGNE MED”
Det samme engagement, som han har i sit arbejde, har han i det frivillige arbejde.
Ham kan man altid regne med, siger et medlem af ØFUG’s bestyrelse. Når han siger ja til noget, så er tingene i orden.
Han er glad for området – og glad for at bo i Smedegade-kvarteret. “Vi har gode naboer, og man bliver let trukket med ind i både det sociale og det lokale liv, fordi så mange her er engageret i specielt idrætsforeningen og i Hallen.
”Det kan ikke være bedre”, siger han.