Nye regler skal sikre demokratisk valgte menighedsråd

I hvert eneste af landets 2.169 sogne skal det nuværende menighedsråd holde orienteringsmøder 9. juni – og 15. september holde en såkaldt valgforsamling, hvor medlemmer af de nye menighedsråd skal vælges. Der er tale om personvalg – ikke om det listevalg, som tit er blevet brugt, når de ansvarlige for sognenes kirker er blevet valgt.
Sådan er de nye regler for ensretning af valgene til menighedsrådene over hele landet. Altså også i Ørting – Falling sogne, som hører til i

Som Landsforeningen for Menighedsråd beskriver valgforsamlingen

Fjordpastoratet. Her skal hvert af de seks sogne vælge to medlemmer til det fælles menighedsråd. Udover Ørting og Falling er det Gylling, Alrø, Hundslund og Torrild.
De ensartede regler er vedtaget for at sikre demokratiske valg. Hidtil har opstillingsmøderne ikke været underlagt krav til form, offentlighed eller hemmelig afstemning. 

ORIENTERINGSMØDE
Orienteringsmødet d. 9. juni holdes i Sognehuset kl. 19 for beboerne i Ørting-Falling. Også dette møde skal følge reglerne for ensretning med en fastsat dagsorden. Ifølge Landsforeningen for Menighedsråd skal den ”blandt andet… indeholde en orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, årsregnskab, orientering om og idéer og visioner til det kommende menighedsråds opgaver, budget, regler for menighedsrådsvalget og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet 15. september 2020”.

SAMME AFTEN
Valgforsamlingen 15. september skal også afvikles efter en fast skabelon med en dagsorden, der – igen ifølge Landsforeningen for Menighedsråd – ”blandt andet skal bestå af: valg af dirigent, opstilling af kandidater, præsentation af kandidaterne, debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne, gennemgang af afstemningsreglerne, skriftlig hemmelig afstemning, stemmeoptælling og valg af stedfortrædere”.
Alle beboere i Ørting-Falling sognene, der er fyldt 18 år og medlem af folkekirken, kan stille op til valget. Og samme gruppe kan stemme ved valget. Afstemningen skal være hemmelig.
Der er altså både præsentation af kandidaterne og valg af medlemmerne til menighedsrådet, når der holdes valgforsamling.