ØFUG 80 ÅR (6): Frivillige skaffer pengene

På første sal i Hallen er indrettet et fitness, der kan måle sig med de kommercielle centre. Her er det hele. Cykler, løbebånd, vægte,trapper….
Alt er betalt, fordi frivillige har stillet op og arrangeret loppemarked og byfest. Som de har gjort år efter år.
”Vi skal have 100 medlemmer 1. Januar”, siger halinspektør Kim Schlosser, som er med i ØFUG’s fitness-gruppe. ”Og han er sikker på, at målet bliver nået. For nu har omkring 60 betalt”.

 

Loppemarked i mere end 40 år

Søndag d. 7. april kl. 12 næste år vil dørene til Ørting Hallen igen blive åbnet, og det vil vælte ind med mennesker, der straks spotter det sted, hvor de skal gøre et godt køb og haster derhen. Bedsteforældre og forældre vil have godt fat i de små børns hænder, så de ikke bliver væltet på vej til legetøjet. Det årlige loppemarked til fordel for ØFUG vil være skudt i gang – som det har været skudt i gang i mere end 40 år. 

HVERKEN DØRE ELLER VINDUER
Det første blev holdt for at samle penge, så skolens elever kunne komme til svømme-undervisning, og indsamling af penge til at bygge Ørting Hallen har også i begyndelsen været målet for flere loppemarkeder. De blev holdt på Kjeldbækgård, på Savværket i Falling og hos karetmageren i Ørting. Men da Hallen var færdig – og også før – var loppemarkedet dér. Allan Eskerod husker, at det første loppemarked i Hallen blev holdt, før den var bygget færdig. ”Der var hverken døre eller vinduer”, siger han. ”Men det gik endda. Der skulle jo skaffes penge”.

DET KRÆVER FRIVILLIGE

På det seneste loppemarked i april i år, blev der solgt skrot og lopper for knap 80.000 kr. Men det kræver arbejde – både før og efter pengene er i kassen.
At tilrettelægge arbejdet med loppemarkedet begynder lang tid før dørene til hallen åbner, og der er arbejde også bagefter. Der skal skaffes biler, traktorer og lastbiler til at køre rundt i hele området og samle ind – og der skal være frivillige til at tage sig af indsamlingen og til at sortere alt, der kommer ind.
Der skal plader på gulvet i hallen, og borde til lopperne skal stilles op. Det skal sikres, at der er folk til at sælge. Og der skal være nok til at rydde op bagefter – og næste dag.

DE BLIVER VED

Maren har været med i alle årene – og hun bliver ved

”Hvis man skulle regne timelønnen for arbejdet ud, ville det ikke se godt ud. Så var det vel mere givtig bare at bede folk om at lægge nogle penge”, siger halinspektør Kim Schlosser, der har været med i ØFUG i mange år. ”Men sådan kan man altså ikke gøre det op. Alt skal ikke være en forretning og gøres op i penge. Fællesskabet er vigtigt, og det kan ikke måles i – eller købes for – penge”
Det styrker fællesskabet, når de frivillige arbejder sammen, spiser sammen, drikker kaffe sammen og venter på resultatet sammen.
Der er frivillige, der har været med i alle årene. F.eks. 80-årige Maren Markussen, som flyttede til Odder for 28 år siden. Hun kommer år efter år og hjælper med at sælge porcelæn.
Det var hos hende og John, hendes mand, de første loppemarkeder blev holdt på savværket i Falling. Hun var selv aktiv i ØFUG – også som træner. Det samme var hendes børn.
”At komme og være med til at sælge, er dejligt”, siger hun. ”De unge er så søde – jeg bliver ved, så længe jeg overhovedet kan”.
Villy Bengtsen har også være med i alle årene. ”Som borger i byen synes jeg da, man skal være med til den slags”, siger han.
Der er nu mange unge, som han ikke kender så godt. Men han glæder sig over, at de vil lægge tid og energi i arbejdet.
Da han stadig havde maskinstationen lånte han en stor vogn og en bil ud til indsamlingen af lopper og skrot. Men han deltager stadig i indsamlingen. Og det bliver han ved med.
 

 

De tæller ikke timer

 

Vi er vant til, det store telt kaldet ”Sydens Perle” er stillet op ved Aldi’s parkeringsplads under byfesten – og vi er vant til, at der er ”musik under bøgen” torsdag aften. For slet ikke at snakke om, at lørdag formiddag er afsat til Østjyllands største kræmmermarked – fra Torvet og hele vejen ned ad Boulevarden til skoven. I år var også Nordens Perle kommet ned på pladsen.

Når byfesten overhovedet kan afvikles, skyldes det, at frivillige fra sportsforeningerne bruger så megen tid på det, at de for længst er holdt op med at tælle timerne. En god del af timerne bliver brugt af folk med tilknytning til ØFUG.

I begyndelsen blev byfesten arrangeret af idrætsforeningerne i Odder. Men for nogle år siden begyndte de at trække sig. Odder Roklub var den første – og pladsen blev overtaget af Gylling Boldklub og ØFUG. Og da Odder Håndbold også trak sig, blev de to oplandsklubber spurgt, om de ville være en del af aktivitetsudvalget.

”Men det ville ikke være en byfest, hvis ikke også Odder-foreningerne var med”, siger Thomas Tikjøb, som har været med i alle årene siden oplandsklubberne blev inviteret med ind i det gode selskab, og nu også som formand for Odder Byfest Komité.
Så siden 2015 har aktivitetsudvalget bestået af ØFUG, Gylling Boldklub, Odder Cykel Klub og Odder IGF Fodbold.

PLEJER ER DØD

”De første år gjorde vi, som man plejer”, siger han. ”Men sandt at sige var den byfest ved at blive lidt træt. Så siden de fire klubber kom med, har vi hele tiden forsøgt at udvikle og evaluere alt. Selvfølgelig var vejret med os i år, men omsætningen steg med 35 procent – samtidig med at udgifterne var blevet skåret ned. Så det har skæppet godt i ØFUG’s og de andre foreningers kasse”.
Godt 150 frivillige fik byfesten til at blive netop en fest.

Og der skal ryddes op bagefter

Ved Sydens Perle var der aktiviteter for hele familien. På pladsen solgte Margrethelyst Friskole popcorn, slushice og candyfloss, og ungerne kunne grave i sand for at finde guldmønter – og så var der underholdning i børnehøjde. I teltet var musikken i voksenhøjde – og om aftenen spisning.
”Den helstegte pattegris er en af de plejer-ting, vi har beholdt”, siger Thomas Tikjøb. ”Den bliver spist lørdag aften”.
Hygge er det ord, der går igen, når Thomas snakker byfest. Den skal være hyggelig med god mad, fadøl og musik, og der skal være noget for hele familien. Det lykkedes. Vagtværnet, der var hyret til den 30. udgave af Odder byfest, kunne være sparet. For vagterne blev byfesten også hyggelig.
For ØFUG gav byfesten i år godt 100.000 kroner i kassen – de er nu omsat til nye maskiner til fitness-rummet i Hallen.