Ørting Hallens ildsjæl

Nå, kalder de mig ildsjæl…hm. Jamen, det er jeg da glad for

 

Han er halinspektør, træner, arrangør af ungdomsaftener og så er han cafeteria-forpagter. Og det bliver ikke på hans vagt, at Ørting Hallen – som så mange andre haller – får en café. Vi har et cafeteria. Sådan er det.
Kim Schlosser har været et fast holdepunkt i Hallen de seneste otte år.

 

Han har altid været aktiv. “For mig har det været naturligt at røre mig, som det er naturligt for mine egne børn”.
Som 20-årig blev han gymnastiktræner. Og det er også som sådan, han giver en hånd med for ØFUG, og når alle eleverne på Margrethelyst Friskole kommer og bruger hallen.  
Hvis man beder folk med tilknytning til hallen og skolen om at karakterisere Kim, så går ordet ildsjæl igen.
“Nå, hm – så de kalder mig en ildsjæl..Jamen det er jeg da glad for”, siger han.

UNGDOMSAFTENER
Han er her og der og alle vegne. Han er med, når ØFUGs gymnastikhold tager til et stort stævne i Italien – og kalder det en intens oplevelse at være afsted med børn og unge i flere dage. Det er også ham, der en gang om ugen holder ungdomsaften, hvor børn og unge fra 5. Klassetrin kan komme til hallen og bare være sammen. Der er nemlig ikke et færdigt program for de aftener, og det er helt med vilje. Der er rigeligt med fastlagte rammer for deres hverdag, mener han. “Det kan da godt være, de spiller nogle spil – men i det mindste gør de det sammen. Det kan da også være, de snakker om noget, som forældrene ikke skal høre. Men det skal der også være plads til”. Sommetider åbner han hallen en times tid til slut, hvor de unge kan prøve, hvad de vil. Men ellers kommer de bare og er sammen. På den måde får de også en tilknytning og et ejerskab til stedet.

MOTION OG SOCIALT SAMVÆR
På spørgsmålet om, hvad en sportshal skal stå for i et lokalsamfund, svarer han motion og socialt samvær. Den skal være samlingspunkt for alle beboere.

Det er en stor fornøjelse, at børn og unge fra Odder kommer for at være med i vores aktiviteter

Og cafeteriet er et vigtigt omdrejningspunkt for det sociale liv i og omkring en hal. Der skal være mulighed for en 3. Halvleg efter f.eks badminton. Det er ikke en økonomisk gevinst, men det er heller ikke alt, der skal ikke være forretning, mener han.
Kim Schlosser ser med glæde på, at børn og unge fra Odder nu kommer til Ørting for at være med i ØFUGs  aktiviteter i Hallen.
“Der er jo sådan set lige langt fra Ørting til Odder,  som der er den anden vej. Men i mange år har det været sådan, at vores unge tog til Odder, men nu er det vendt takket være alle de aktiviteter, ØFUG har i spil. Det styrker jo også selvtilliden hos vores unge – at storebror kommer til lillebror. Og ikke omvendt”.

UDEN DE FRIVILLIGE GIK DET IKKE
Engagementet i og omkring ØFUG – og dermed engagementet i Hallen – er en fornøjelse for Kim. “Det er hele den ånd, der er her.  Mange andre steder skriger de jo på frivillige. Ikke hos os. Og der mangler heller ikke frivillige, hvis noget skal laves eller ændres i hallen”.
Det store gymnastikstævne hvor holdene kommer fra nær og fjern, samler omkring 1000 deltagere, og det kunne slet ikke gennemføres uden de frivillige.
“Der opstår også et fællesskab, når mere end 50 frivillige og deres familier slutter af med at spise sammen”, siger Kim. Og tilføjer:
“På samme måde er det med det store loppemarked. Hvis man skulle regne timelønnen for arbejdet ud, ville det ikke se godt ud. Så var det vel mere givtig bare at bede folk om at lægge nogle penge. Men sådan kan man altså ikke gøre det op. Alt skal ikke være en forretning og gøres op i penge. Fællesskabet er vigtigt, og det kan ikke måles i – eller købes for – penge”.

EN FORRETNING MED OVERSKUD
Men den 40 år gamle Ørting Hal er faktisk blevet en forretning med overskud. Hallen er blevet renoveret, og den fremstår nu på alle områder up to date. De deraf følgende besparelserne på energiforbruget kan mærkes. Udgiften er næsten halveret.

Ørting Hallen har overskud – bl.a. takket være udlejningen til kurser og idrætsaktiviteter

Kim ønsker sig nu som det næste et springcenter og to store trampoliner, og ansøgninger til fonde og andre er sendt afsted. For det første fordi det vil give ØFUGs egne gymnaster endnu bedre muligheder, end de har i dag. For det andet fordi det kan give flere lejeindtægter. Hallen bliver allerede nu i weekenderne lejet ud til mange kurser og arrangementer for idrætsorganisationer – og når hallen er lejet ud til større stævner eller til kurser, formidler Kim udlejning af undervisningslokaler og overnatningsmuligheder hos naboen, Margrethelyst Friskole. At udlejningen går så godt, er hans fortjeneste.

Men hallen er ikke bare rammen om weekendkurser og de store lokale arrangementer. Den kan også rumme private fester. På 1. sal har et stort lokale plads til 150 personer og der er også plads til livemusik og dans.
“Det er en stor fornøjelse, at stedet bliver brugt til så meget forskelligt”, siger Kim. Og tilføjer, at nu kan Hallen og ØFUG også snart tilbyde fitness. Lokalet er klar lige om lidt.