Opfyld valgløfterne – erstat “kan” med “skal”

”Lokalrådene skal have større indflydelse. De skal inddrages tidligere i alt, der berører deres lokalområder – og de skal høres mere”.
Det var et af (mange) løfter fra alle byrådets partier under den kommunale valgkamp, da det ene vælgermøde afløste det andet. Men nu er den slut, og løfterne skal omsættes til handling. Nøgleordet i løfterne om lokalråd er ”skal”. For i hvert fald på papiret har de nemlig allerede indflydelse.

Ud med “kan” – ind med “skal”

KAN – IKKE SKAL
I papiret ”Struktur og samarbejde mellem Odder kommune og kommunens lokalområder” hedder det:
”Indenfor rammerne af nedenstående emner kan lokalrådene blandt andet samarbejde med kommunen om kommuneplan og lokalplaner, skolestruktur, fritidstilbud, trafik og infrastruktur, erhvervs- og turismefremme og drøftelser om idéer og projekter af bred interesse for lokal-området/lokalområderne” – og alle disse emner er endda kun blandt andet.
Men i det formelle papir, der altså fastlægger samarbejdet, optræder kun ordet kan. Ikke skal.  

ROBUST BESLUTNINGSGRUNDLAG
Og selv om det også hedder, at ”inddragelse og høring af lokalråd forud for beslutninger medvirker til et robust politisk beslutningsgrundlag”, så er det kun ”i sager af principiel betydning” at ”administrationen kan fremlægge lokalrådenes vurdering sammen med den administrative beskrivelse af sagen”.

Opfyld valgløfterne – og det politiske beslutningsgrundlag bliver endnu mere “robust”

Hvis politikerne opfylder deres valgløfte, vil de få et endnu mere ”robust politisk beslutningsgrundlag”. For så skal lokalrådene inddrages og høres i sager, der vedrører deres lokalområder.

FRA ET VÆLGERMØDE
Den 8. november sendte kommunen et online-vælgermøde fra Rådhuset. Her kommer et par valgløfter  fra Socialdemokratiets og Venstres repræsentanter. 
Lone Jakobi, som nu er viceborgmester, sagde:

Lone Jakobi: Lokalrådene skal have indflydelse på alt

”Vi skal tage lokalrådene alvorligt som talerør for et område og samarbejdspartnere omkring lokal udvikling. Vi skal over tid gerne decentralisere nogle beslutninger. F.eks. ved at arbejde med borgerbudgettering, som jo netop handler om at lade lokalområdet selv forvalte nogle penge til udvikling”.
Og videre: ”Lokalrådene skal have indflydelse på alt det, vi er i gang med og som vedrører deres lokalområde”.
Det samme mente Venstres repræsentant, Lone Riis:
“Vejen mellem kommune, politikere og lokalråd skal være kortere. Dialog og inddragelse er nøgleordene”.
Og i Venstres valgoplæg stod da også:
”Venstre ønsker Lokalrådene mere på banen. De skal inddrages tidligere og dialogen skal styrkes yderligere”.
Den melding er ikke forskellig fra meldingen fra andre partier.
Den gode vilje er der altså. Og der er flertal for den. Men den skal gøres helt konkret. Kan bør ændres til skal. 
Du kan stadig se kommunens online-vælgermøde her. Så kan du også høre løfterne om forbedringer af trafiksikkerhed, cykelstier og den kollektive trafik.