Oprydningen er begyndt – og Fonden Ørtings nye skole vil række ud mod lokalsamfundet

Det skal være en anderledes skole, der er indrettet efter elevernes behov – med værksteder, fritidsklub, dyr, køkkenhave, udeliv,  og når det er muligt – et sted, der inddrager lokalsamfundet.
Men det skal også være her, forældre, lærere og andre, der på forskellige vis har at gøre med unge med autisme, kan hente gode råd og komme på kurser.   
Det er – lidt kortfattet – sådan Fonden Ørting vil bruge skolen på Persievej.
Allerede nu er der aktivitet på stedet både ude og inde. I dag bliver bøgerne fra det gamle bibliotek sorteret, og i fløjen, hvor SFO’en tidligere holdt til, tager to unge hylder ned. Borde er stillet op på langs i aulaen – klar til de mange ting, der skal sælges på loppemarked.

LOPPEMARKED SAMMEN MED ØFUG

Bøger fra det gamle skolebibliotek bliver sorteret – en del skal på loppemarked

”Vi har loppemarked 19. april – samme dag som ØFUG har det store i Hallen”, fortæller Ditte-Marie Thejsen. Hun er viceforstander hos Fonden Ørting bl.a. med ansvar for at opbygge den nye afdeling på Persievej. ”Vi overtog skolen med inventar og alt, der blev brugt i dagligdagen. Dagplejen har allerede fået en del legetøj fra den tidligere børnehave. Men der vil være rigtig meget, der skal på loppemarked. Vores begynder en halv time senere end ØFUG’s i Hallen, og så giver vi foreningen halvdelen af de penge, vi får ind på vores salg”.

INKLUSION HAR GIVET NEDERLAG
Inventar og andet skal væk, for bygningerne skal indrettes helt anderledes, end da de rummede først folkeskole – senere Friskolen. Mange af de unge, der kommer til Fonden Ørting, har store skole-nederlag med i bagagen. For dem har den såkaldte inklusion absolut ikke været et gode. Folketinget besluttede i 2012, at også børn og unge med fysiske og psykiske handicap skal kunne rummes i den almindelige skole. De skal ikke nødvendigvis have specialtilbud. En smuk teoretisk tanke. Men i praksis en tanke, som har ramt specielt børn og unge med psykiske handicap, hårdt. Den almindelige skole er ikke indrettet efter deres behov.
”Fordi vores elever har lidt nederlag og mange er blevet mobbet i skolen, er det vigtigt, at alt her bliver indrettet efter deres behov”,

siger Ditte-Marie Thejsen. ”Her skal være trygt og rart – et sted, hvor de unge kan blive glade for at gå i skole igen”.

STRUKTUR I HVERDAGEN

Ditte Marie Thejsen – her skal være trygt og rart, så vores elever igen bliver glade for at gå i skole

I lokalerne på Bilsbækvej er der opslagstavler alle vegne med skemaer, der fortæller, hvad der sker – og hvornår. Og  skemaer vil også blive hængt op alle steder i den nye skole. For de unge, der skal være her, har brug for struktur i hverdagen. De bliver meget let stressede, hvis de ikke ved, hvad der skal ske – eller hvis tingene bliver forandret for hurtigt.
Klasselokalerne skal indrettes, så dem, der har brug for dét, kan sidde alene. Med de kommende elever er det ikke nok, at bordene er stillet i en hestesko eller i grupper. Her vil også være mere stille, end da skolen på Persievej var for mere almindelige børn. For mange af de kommende elever er ikke gode til at håndtere støj og larm.
”Det vil tage tid at omdanne bygningerne til et sted, hvor vores elever føler sig godt tilpas og hjemme”, siger Ditte-Marie. ”Så vi åbner nok ikke officielt før 1. januar næste år. Men så bliver det til gengæld også rigtig godt”.

FRA 10 TIL 23 ÅR

Skolen skal – i modsætning til Fonden Ørtings fasciliteter på Bilsbækvej – ikke være et sted, hvor eleverne også bor. Den skal være på dagelever. På Persievej vil der blive plads til flere end de 12 dagelever, der nu er plads til. Men det er også meningen, at de unge, der bor på Bilsbækvej, skal gå i skole på Persievej.
Dagskolen vil gøre det muligt at tage yngre elever ind. Planen er, at der skal være en såkaldt grundskole til børn og unge fra  ca 3. eller 4.

Handelspladsen tager allerede nu flere af de unge fra Fonden Ørting i praktik

klasse til 10. klasse. Desuden skal der være et tilbud til 17 – 23 årige elever. Udover undervisning vil det tilbud rumme arbejdstræning, erhvervspraktik og i det hele taget træning i at ruste de unge til en tilværelse, hvor de kan leve så selvstændigt som muligt.
”Vores elever kommer også i erhvervspraktik nu”, fortæller Ditte-Marie. ”F.eks. har Handelspladsen haft flere praktikanter. Det samme har andre virksomheder i området. Men vil vi gerne have hjælp fra lokalsamfundet til at skabe flere muligheder  for, at vores elever kan være på en arbejdsplads i en kortere periode”

KØKKENHAVE OG DYR
Bygningerne på Persievej rummer flere værksteder, som skal åbnes op igen, så de unge kan få gavn af dem. De har været lukket ned længe, men de rummer stadig alt det, der er brug for i arbejdet. Der er også plads til, at der kan laves fritidsklubber for de forskellige aldersgrupper.

Snart vil alt fra den tidligere SFO være fjernet – klar til at blive solgt på loppemarkedet

”Her får vi fantastiske ude-arealer”, siger Ditte-Marie. ”Vi skal bruge bålplads og bålhytte og skabe et udeliv. Vi vil også gerne have en køkkenhave, hvor eleverne kan være med i arbejdet. Og vi vil gerne have både store og små dyr, som de unge kan vise omsorg og tage ansvar for. Mange af vores elever er rigtig glade for dyr, og her har vi mulighed for at give dem den glæde. Når vi kommer så langt, vil vi også meget gerne have hjælp fra beboere i vores lokalsamfund til både dyr og køkkenhave”.

FORÆLDRE RINGER
Allerede nu ringer mange forældre og spørger, hvornår skolen åbner. For deres børn har brug for det, Fonden Ørting tilbyder. Men det bliver altså ikke før januar næste år den gamle skole igen bliver fyldt med undervisning og aktiviteter ude og inde. Alt indrettet til at varetage elevernes særlige behov – og med en kursusafdeling, der kan rådgive forældre og holde kurser for fagpersoner, der i deres arbejde møder børn og unge med autisme.

Husk loppemarkedet 19. april, hvis du vil sikre dig minder fra din egen eller dine børns skoletid. Med køb støtter du også ØFUG.