Overleveren fra Theresienstadt

Kun 4 år gammel blev Baruch Wachsberg taget af tyskerne den aften i oktober for 75 år siden, da støj fra lastbilers motorer kunne høres og lyden af hårde støvletramp gav genlyd på gader, veje og i trappeopgange. Soldater og Gestapo var ude for – som det hed – at indfange jøder og føre dem til de skibe og togvogne, der ventede på dem. Den lille dreng blev sammen med far’en sendt til KZ-lejren Theresienstadt, hvor han tilbragte 18 måneder, før de med Folke Bernadottes ”hvide busser” kom til Sverige.
Den 29. oktober kl. 13.30 kommer han – nu 79-år gammel – til Sognehuset i Ørting for bl.a at fortælle om opholdet i lejren, som han husker det.
Eftermiddagen er arrangeret af menighedsrådets aktivitetsudvalg og Danske Seniorer Ørting Falling. Alle er velkomne.