Prisen for cykelstien var ingen hemmelighed

Borgmesteren og Tour de France Djævelen

Kommunen kendte prisen på en cykelsti mellem Ørting og Gylling. Rådgivningsfirmaet COWI havde nemlig beregnet, den ville koste 8 millioner. Alligevel afsatte byrådet kun 1,5 mio i 2018 og 3,5 millioner i 2019 til cykelstien. Meningen var nemlig, at staten skulle nemlig have betalt en del af den med midler fra den statslige cykelpulje, som COWI søgte på kommunens vegne. Projektet kom dog ikke i betragtning til at få støtte. Derfor er udgiften til cykelstien kommunens og kun kommunens. Men at den ville komme til at koste mere end de afsatte 5 millioner, kan altså ikke komme som en overraskelse for politikerne.

En dobbeltrettet cykelsti med en meter græsrabat og kantsten ud mod kørebanen, kan koste 9,3 millioner kroner

Nu skal der så laves et helt nyt projekt-forslag, der skal indgå i de kommende budgetforhandlinger.
Cykelstien har allerede været behandlet i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og i Økonomiudvalget. Mandag skal den så i byrådet.
Forvaltningen har indstillet, at cykelstien føres hele vejen fra Gylling til Skolestien i Ørting. Det er den dyre løsning. En dobbeltrettet cykelsti med en meter græsrabat og kantsten ud mod kørebanen, vil koste 9,3 mio kr. I beløbet er medregnet udgifter til ekspropriering og til en lille bro over Malskær Å. En anden mulighed ville være at lade den dreje ved markskellet ved Persievej, bruge den lille stikvej til Gosmervej og så bruge Gosmervej ned til skolestien. Den lille stikvej vil under alle omstændigheder blive lukket for biler. Den løsning vil alt i alt koste 8,2 mio kr.

SÅ ER DET BYRÅDETS TUR
Mandag skal byrådet så tage stilling til udgifterne til den cykelsti, der blev nævnt så mange gange under den kommunale valgkamp, at flere mente, at den blev brugt som et hold-kæft-bolsje til området.
Byrådet skal forholde sig til, om det enten vil afsætte yderligere 3,2 millioner eller 4,3 millioner i budgettet for 2019, så arbejdet med cykelstien kan gå videre. Eller om der skal udarbejdes et nyt forslag til anlægsbudget, der så skal indgå i budgetforhandlingerne for 2019 – 2022. De 1,5 millioner, der er afsat på budgettet i år, skal så ikke røres, men overføres til 2019-budgettet.
Du kan følge byrådsmødet på Odder Net TV, som du finder her