Salg af byggegrunde begynder i juni

Byggemodningen af de otte nye grunde nord for Smedegade er nu begyndt. Ifølge referatet fra møde i Miljø-, Teknik-og Klimaudvalget 4. december sidste år, kan salget af grundene begynde i juni i år, og de kan overtages af køberne fra 1. oktober.

Byggemodning m.m. for de otte grunde vil alt i alt koste 4,8 millioner (Foto: Poul Henning Jensen)

Byggemodningen har været længe undervejs, fordi arkæologer fra Moesgaard ved en forundersøgelse fandt spor af en gård fra 1600-tallet. Men ved udgravningen fandt de altså ikke noget, der umuliggjorde byggemodning.
Alt i alt vil anlægsudgifterne for de otte grunde blive 3.9 millioner kroner + moms. Eller i alt 4.875 millioner.
Dertil kommer udgifter til senere at gøre hele området færdigt. De udgør 1,2 millioner.