Først i aften skal der lys i vinduerne

Lørdag aften blev lys sat i mange vinduer for at markere, at 4. maj for 74 år siden udsendte BBC London kl. 20.36 frihedsbudskabet – de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark havde overgivet sig, og folk i alle byer stormede ud i gaderne for at feste.

Men i Odder og omegn så det anderledes ud. For den tyske kommandant, Major Erdmann, meddelte, at han ikke havde fået ordre om

Først 7. maj overgav major Erdmann sig

overgivelse, og hvis han så Dannebrogs-flag hejst ved et hus, ville besættelsesmagten sprænge huset i luften. Og hvis nogen viste sig med modstandsbevægelsens armbind i gaderne, ville tyskerne tage gidsler.
Han mente det, for 5. maj kørte soldater rundt i området og skød de steder, hvor de så, det danske flag var hejst.

Alle landcentraler fik en opringning med majorens budskab med besked om at give det videre  – og i byen blev der sat plakater op.

Sognerådsformand Aage Knudsen skrev:

Jeg må derfor – for at vi alle skal komme godt igennem denne situation på en så skånsom måde som muligt – ubetinget kræve, at der udvises en værdig og rolig optræden. Den tyske kommandant har forbudt flagning, og overtrædelse heraf medfører de alvorligste konsekvenser.

Først 7. maj overgav majoren sig, og den 8. begyndte tyskerne at gå mod grænsen. Historien om det kan du læse her

Så det er faktisk i aften, der skal sættes lys i vinduerne, for at markere, at det er 74 år siden den tyske besættelse ophørte.