Skolen er på listen over kulturmiljøer

Børnene blev stillet op på række i skolegården, og førstelærer J. Sparsø hejste flaget 21. september 1961, da Ørting Falling Centralskole officielt blev indviet.
Eleverne skulle gå  i skole i en bygning, der i dag er på listen over kulturmiljøer i Odder kommune.

Skov- og Naturstyrelsen definerede i 1998 et kulturmiljø som ”et geografisk afgrænset område, som med sin fremtræden afspejler væsentlige træk af samfundets udvikling”.

Når sommerferien begynder, vil skolen blive tømt for liv – men bygningerne ligger der stadig. Og de er på listen over kulturmiljøer 

I rapporten ”40 kulturmiljøer i Odder kommune” hedder det om skolen, at ”den er et eksempel på arkitektur inden for ”den danske funktionelle tradition” – en strømning, der ellers ikke er repræsenteret i Odder kommune”.
Oversat betyder det, at bygningen blev skabt for at tilgodese et behov – ikke for at imponere nogen. Den har ingen overflødige dekorationer – men gode rammer, lys og luft. Klassefløje samlet af en aula, hvor alle kan mødes, og den er bygget af de samme materialer, som andre bygninger i området.

Der står også i rapporten, som du kan downloade her, at ”bygningerne er sårbare overfor væsentlige ændringer af arkitektur og omgivelser”.

BEGRÆNSNING
Når vi kommer til sommerferien vil bygningerne blive tømt for liv. Margrethelyst Friskole lukker.
Men bygningerne vil stadig ligge der – nu som nærmeste nabo til en hal, der er tip-top i orden.
En sommerhusejer fik for kort tid siden NEJ til at vælte et gammelt hus og bygge et nyt. Begrundelse: Sommerhuset er en del af kulturmiljøerne.
Overført til skolen betyder det, at den kan ikke pæres ned. Ej heller kan den udsættes for ”væsentlige ændringer af arkitektur og omgivelser”.
Det sætter begrænsninger for, til hvilket brug, de to store panthavere – Nordea og Odder kommune – kan sælge bygningerne.