Snævert flertal for at bevare 10 valgsteder

Et snævert flertal vil i aften på kommunalbestyrelsesmødet stemme for at bevare samtlige 10 valgsteder i Odder kommune – og ikke som forvaltningen har foreslået, reducere dem med mere end halvdelen.
Det forslag  har været behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Her ville kun Venstres medlemmer bevare alle 10 valgsteder i Odder kommune. De Konservatives, Socialdemokraternes og Enhedslistens medlemmer ville acceptere en reduktion til 5 – 6 valgsteder. Det fremgår af referatet fra udvalgets møde 30. september.
Men SF vil ikke nedlægge valgsteder. Det vil den radikale Kresten Bjerre heller ikke. John Rosenhøj, DF, er på ferie, men også han er imod nedlæggelse.  “For første gang i seks år er jeg ikke til møde”, siger han til Lokalposten. “Men jeg går ikke ind for nedlæggelse af valgsteder. Så uden mig falder forslaget”.
Dertil kommer, at forvaltningens beregninger er også mangelfulde – og argumenterne for længe siden skudt ned.
De 12 lokalråd i Odder kommune har længe argumenteret mod nedlæggelsen og har skudt forvaltningens argumenter ned. 
Forvaltningens argumenter er, at

  • Der er udgifter ved at holde valg
  • Det er svært at skaffe tilforordnede
  • Vælgerne er blevet mere mobile – og
  • Der skal indføres et elektronisk valgsystem.

FÆRRE VALGSTEDER – FÆRRE BØF
Først ville forvaltningen skære ned til tre valgsteder. Så blev det fire. Beregningerne viser, at med fire valgsteder kan der spares 51.600 kr/valg.

Færre valgsteder – færre tilforordnede – færre bøf med løg

Besparelsen er bl.a. diæter til de tilforordnede plus på de tarteletter eller bøf med bløde løg, som de fortærer i dagens løb. Færre valgsteder – færre tilforordnede – færre bøf med løg.
At det skulle være svært at skaffe tilforordnede – kan oplandet ikke nikke ja til. Men hvis det  var eller blev et problem, kan kommunen bare droppe dens ”plejer”-tænkning. Det ”plejer” at være partierne, der udpeger tilforordnede. Men mindre end 4 procent af den voksne befolkning er nu medlemmer af et parti. Så i stedet for at gøre som “vi plejer”, kan de tilforordnede hentes i de mange foreninger og Lokalråd, som har langt flere medlemmer end partierne. Der er ingen grund til at bruge salami-metoden og reducere valgstederne.
Intet i ”bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg” siger nemlig, at de tilforordnede skal findes blandt dem, der betaler kontingent til et parti.

IT-FOLK KAN BEVÆGE SIG
M.h.t. de mobile vælgere, så er da rigtigt, at mange mennesker har bil. Men hvad med dem, der ikke har? Den kollektive trafik i Odder kommune er skåret ned – og det har især ramt oplandet.
Det nye valgsystem kræver, at der skal være IT-folk på valgstederne, mener forvaltningen. Og kommunen kan kun stille med fire.
Også dét argument har lokalrådene skudt ned. Bliver det nødvendigt, kan IT-folkene jo bevæge sig mellem valgstederne. Hvis ikke forvaltningen mener, det er et problem for oplandets  vælgere, er det vel heller ikke et problem for IT’erne.

MANGELFULDE BEREGNINGER
Et flertal i Økonomi- og Erhvervsrådet ville reducere til 5 – 6 valgsteder. Det skete efter en diskussion på grundlag af et oplæg, forvaltningen afleverede til udvalget. Det var baseret på fire valgsteder.
Det samme oplæg og de samme beregninger er sendt til byrådet uden ændringer, og viser altså, at hvis

Flere brevstemmer er ikke med i beregningerne

kommunalbestyrelsen skærer ned til fire valgsteder, kan der ved hvert valg spares 51.600 kr/valg.
”Hvis jeg var kommunalpolitiker, ville jeg som minimum bede om nye beregninger”, siger formanden for Lokalrådet for Ørting Falling sogne, Jan Kjærsgaard. “Der er vel alt andet lige forskel på fire valgsteder og på fem – seks”.
Desuden viser forskningen, at nedlæggelse af valgsteder fører til flere brevstemmer. En brevstemme koster i gennemsnit 100 kr. En stemme afgivet på et valgsted koster 25 – 30 kr. Også de tal bør inddrages i forvaltningens beregninger.