Større puljer til landsbyerne

Marianne Hundebøll –  SF – tager gerne en fjerde periode

54-årige Marianne Hundebøll kan ikke huske, at hun ikke har været interesseret i verden omkring os og i politik. Før hun kunne læse selv, var det bedstemor, der forklarede nyhedernes indhold – senere læste hun selv aviser og så TV-nyheder og debatter. Forældrene, der var med i Retsforbundet, havde en efterskole, hvor mange elever havde haft en hård start på livet. Det vækkede hendes “det er ikke retfærdigt”-gen.
Hun går efter borgmesterposten. Men lykkes det ikke, vil hun i udvalget for Miljø & Teknik eller i Økonomiudvalget.
“Det grønne område ligger i Miljø & Teknik – og den overordnede økonomi, politikudvikling og borgerinddragelsen i Økonomiudvalget. Alle de områder ligger mig på sinde”. Ergoterapeuten, som arbejder i kommunen med at behandle ansøgninger om hjælpemidler til borgerne, har allerede været i byrådet i tre perioder – men tager gerne en fjerde med.
Når det gælder borgerinddragelse, kan det dog ærgre hende, at når der f.eks. skal laves kommuneplan, tager kun få borgere imod en mødeinvitation. Reaktionen kommer først, når borgerne finder ud af, at der skal gøres noget i deres område. Men så er det for sent. ”Det handler også om kommunikation”, siger hun. ”Vi skal blive bedre til at melde ud, hvad det konkret handler om i et område”.
Det kan være svært for hende at skelne mellem opland og Odder by. ”Når jeg vil arbejde for at vi får en grøn kommune, at vi kan tilbyde et godt børneliv osv, så handler det jo om både by og opland”, siger hun. Men alligevel er der fokusområder, som alene gælder landsbyerne. Hun bor selv i Randlev.

FLERE PENGE TIL PROJEKTER
”Vi skal blive bedre til at skabe dialog mellem byrådet og landsbyerne”, siger hun. ”Og bedre til at give initiativer fælles ejerskab”.
Hun ser f.eks. gerne, at byråd og lokalråd laver udviklingsplaner for et område, som begge parter har ejerskab til, og at der bliver lavet en aftale om, hvornår udviklingsplanerne skal være klar.
I det hele taget tror på, at kommunens 12 lokalråd vil gøre dialogen med oplandet lettere og bedre.
Hun vil arbejde for, at kommunen afsætter en større pulje til projekter i landsbyerne, og ansætter en fundraiser, der kan hjælpe med at søge penge andre steder.

BEBOERNE SKAL ”SÆLGE” LANDSBYERNE
Marianne Hundebøll har de seneste fire år været med i Ørting Hallens bestyrelse. ”Jeg synes, det har givet mig en god indsigt i hele lokalområdet og den fællesskabsfølelse og kreativitet, der findes. Det skal understøttes af byrådet, hvor vi overhovedet kan”, siger hun.
Når det handler om at få flere til at flytte til landsbyerne opfordrer hun borgerne til at fortælle, hvorfor det er godt at bo i lige deres område. ”Det er byrådet, der skal sikre, at der er byggegrunde, skoler, børnehaver osv. Men det er beboerne, der så at sige skal sælge landsbyerne”.
Marianne Hundebøll mener dog ikke, der er tilstrækkeligt fokus på oplandet i brandingen af Odder kommune. ”Det skal vi have gjort noget ved”.

DEN KOLLEKTIVE TRAFIK
Den kollektive trafik er for ringe. Marianne Hundebøll mener, at adgangen til fælles transport ikke kun er vigtig for landsbyernes beboere. Det spiller også en stor rolle, når vi skal have fat i tilflyttere.
”Der er allerede i næste års budget sat penge af til en analyse af behovet for at forbedre den kollektive trafik”, siger hun. ”Men det er vigtigt, at det ikke bliver ved en analyse. Der skal handles”.