Vi skal støtte lokale ildsjæle

Landsbyernes styrker skal markedsføres

48-årige Lone Riis fra Gylling har altid været aktiv i foreninger og bestyrelser. Hun er medlem af menighedsrådet for Gylling-Alrø og af bestyrelsen for Gylling Efterskole. Hun har tidligere været aktiv i børnehave- og skolebestyrelser. Men nu er hendes tre børn voksne. Det frivillige arbejde har fået hende til at ønske at komme tættere på de lokalpolitiske beslutninger og være med til at sætte rammer og retning. Derfor stiller hun, der de seneste 12 år har være ansvarlig for den administrative del på Hospice Søholm i Aarhus, op til byrådet for Venstre. 

Hvis hun bliver valgt, vil hun gerne i Børn-, unge- og kulturudvalget. Bl.a. fordi hun gerne vil være med til at sikre en tidlig indsats for udsatte børn og unge. Og fordi hun hun mener, at fritids- og foreningslivet skal være en vigtig del af flest mulige børn og unges liv.
I udvalget er der også mulighed for at give en hånd til ildsjælene. ”Det er de ihærdige borgere og den frivillige indsats, som for alvor får landsbyerne til at blomstre og det skal vi understøtte”, siger hun.
Hun vil også gerne i social- og sundhedsudvalget, for at sætte fokus på det gode liv – hele livet – også i oplandet.

KENDER LOKALOMRÅDETS PROBLEMER
”Mine rødder er i lokalområdet”, siger Lone Riis. ”Jeg kender vigtigheden af at vi bliver mødt, hørt og set som de små samfund vi er. Og jeg kender i særdeleshed de problematikker, vi står med. Jeg vil støtte op om det, der udspringer fra borgerne, ildsjælene og lokalrådene. Vi skal have udvikling og vækst i hele kommunen”.
Hun mener, at politikerne skal understøtte lokale arrangementer og tiltag ved at tilbyde bistand – f.eks. til administrative udfordringer og til fondssøgninger.
Lone Riis peger på nødvendigheden af at have god trafikbetjening, som sikrer øget mobilitet for alle uden bil – unge som ældre – både tidligt og sent på dagen. Det giver også mulighed for den ældre generation at forblive i lokalområdet.
Hun mener, kommunen skal værne om oplandets styrker – og forskellighed skal markedsføres – vi skal nå ud til de potentielle tilflyttere. Vi skal fortælle den gode historie om, hvorfor her er godt at bo og leve. Landsbyerne skal være en større del af den fælles markedsføring af kommunen.