Trafiksikkerhed for 500.000 kr

En ny og bedre port ved bygrænsen, når trafikken kommer fra Odder, en udvidelse af den smalle venstresvingsbane ved Gyllingvej, en “Din fart tavle” ved den sydlige byport og endelig et blåt cyklistfelt ved Ørting Station.
Det er i korthed, hvad konsulentfirmaet COWI indstiller til Odder kommune, der skal gøres for at højne trafiksikkerheden gennem Ørting by.
Alt i alt vil det koste godt 500.000 kr.
Rapporten drejer sig ikke kun om Ørting. Men også om Rørth, Saksild, Hou, Hundslund, Fillerup og Torrild. For de syv byer foreslår COWI forbedringer, der i alt vil koste 4.6 millioner kroner.
Du kan hente rapporten her

Kun 1,2 millioner i budgettet
Men om det bliver til noget, ved ingen. Trafiksikkerheden skal behandles på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 29 i denne måned. I forvaltningens bemærkninger til udvalget hedder det:
“Samlet prisoverslag til løsningsforslag bliver i alt på ca. 4,6 mio. kr. Forvaltningen har fremsendt budgetforslag til budget 2018, hvor der ønskes 1,2 mio. kr. til realisering af projekter i de næste 4 år. Såfremt det besluttes at afsætte midler til projekter i 2018, genfremsendes sagen til Miljø- og Teknikudvalget med henblik på beslutning om prioritering og løsningsforslag”.

Som kommunen selv forestiller sig at borgermødet vil forløbe

Der er et stykke vej fra 1,2 millioner til 4,6 millioner kroner.
Torsdag d. 24. holder Odder kommune borgermøde om budgettet for 2018. Det er på Parkhotel kl. 19 – 21.30.