Trafiksikring på vej

Tre ud af fire bilister overholder ikke fartbegrænsningen her ved Ørting Handelsplads

En ny og bedre port ved bygrænsen, når trafikken kommer fra Odder, en udvidelse af den smalle venstresvingsbane ved Gyllingvej, en “Din fart tavle” ved den sydlige byport og endelig et blåt cyklistfelt ved Ørting Station.
Det er i korthed, hvad konsulentfirmaet COWI indstiller til Odder kommune, der skal gøres for at højne trafiksikkerheden gennem Ørting by.
Forvaltningen indstiller nu til Miljø-, teknik- og klimaudvalget, at arbejdet skal sættes i gang i foråret.

Trafikmålinger viser, at tre ud af fire bilister overskrider den tilladte hastighed ved Handelspladsen, når de enten kommer fra Odder eller skal ud af Ørting.
Alt i alt vil det koste godt 500.000 kr.
COWI-rapporten drejer sig ikke kun om Ørting. Men også om Rørth, Saksild, Hou, Hundslund, Fillerup og Torrild. Men arbejdet skal først begynde i Ørting og Hundslund.

LOKALRÅDET SKAL INDDRAGES
Forvaltningen indstiller også til udvalget, at Lokalrådene skal inddrages i processen:
”Det forslås at lokalrådene i de 7 byer inddrages i processen. Der afholdes indledningsvis møder med de enkelte lokalråd, hvor rapportens løsningsforslag drøftes. Efterfølgende udarbejder kommunen et endelig projekt, der efter en godkendelse ved politiet, fremsendes til lokalrådene, eller efter nærmere aftaler med lokalrådene fremlægges på et møde. Fra kommunen deltager forvaltning og formand for Miljø- og Teknikudvalget”.
På vælgermøder op til kommunalvalget sagde flere, at de ikke havde tiltro til, at en ny port ville få bilisterne til at sænke farten væsentligt. Så andre forslag skal sendes til Lokalrådet, hvis de skal med ind i drøftelserne.
Bl.a. blev trafikbump – som i Gylling – nævnt. Og med det samme skudt ned af de politiske kandidater med den begrundelse, at Gylling ikke er har en såkaldt gennemfartsvej. 
Men det har Søvind, og der skal trafikbump nedsætte hastigheden. Det er ganske vist en anden kommune. Nemlig Horsens. Men bumpene er der.