“Udgravningen” er skamferet

Foto: Annette Liboriussen

Det vil tage år at rette op på skaderne. Ganske vist har kommunens Vej & Park-afdeling foretaget ”beskæring og vedligehold”, som det hedder. Men det er sket med brug af skovmaskiner – så alt over jordhøjde er ryddet.
Det er den godt 100 meter lange vej i Amstrup lige før dæmningen til Alrø, der har været udsat for kommunens vedligehold.
Beboerne kalder området ”udgravningen”, for det var herfra der blev hentet jord, da Alrø-dæmningen blev bygget mellem 1929 og 1931.

 

FUGLE- OG DYRELIV
Træerne er fældet, fordi – som driftchef Leo Kristoffersen fra Vej & Park forklarer – der de senere år har været flere træer, der væltede og var til gene for trafikken.
Men væk er også de mange bærbuske og krat, hvor der var et rigt fugle- og dyreliv, og som også var fuglenes spisekammer i vintermånederne.
Hvor der før var en varieret bevoksning på begge skråninge-sider af den godt 100 meter  lange vej, er der nu efter kommunens vedligehold kun den bare jord.
Beboerne kalder Vej & Parks arbejde for en regulær skamfering.
Hverken Lokalrådet på Alrø eller Lokalrådet for Ørting Falling har været inddraget.

GRØNT RÅD
Sagen bliver taget op ved næste møde i Grønt Råd med henblik på at få kommunens beskæring af vejkanter mindre brutal.
Grønt Råd er oprettet for – som det hedder – at sikre aktiv borgerinddragelse i arbejdet med naturen i kommunen og for at repræsentanter for organisationer og foreninger kan medvirke til at skabe en bred og kvalificeret dialog om benyttelse, beskyttelse og udviklingen af naturen i Odder kommune”.
Organisationerne er bl.a. Naturfredningsforeningen, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund. Læs om Grønt Råd her