Afslag på blaffer-forsøg

Vejdirektoratet har meddelt Odder kommune, at den ikke vil få dispensation til at opstille skilte med blafferpunkter på offentlige veje. Ganske vist har Københavns kommune fået dispensation, men kun som et forsøg, der skal endelig evalueres i 2020.

Det fremgår af en orientering om blafferpunkter, som forvaltningen har sendt til udvalget for Miljø-, Teknik og Klimaudvalget, som har sagen på dagsordenen på mødet 19. marts.

Det fremgår også af orienteringen, at det kan komme til at koste kommunen penge at etablere disse punkter. For det er ikke lovligt hverken at standse eller parkere ved busstoppesteder. Så de må ikke bruges. De kan så – skriver forvaltningen – etableres på parkeringspladser eller andre steder, som ikke ligger langs de offentlige veje. Men de forslag skyder forvaltningen ned:

”Det vurderes dog ikke, at disse vil blive benyttet af borgere i kommunen, da blaffere er afhængige af passerende biler og derfor som hovedregel må forventes at placere sig ved den vej de ønsker at rejse ad”.

Så skal der etableres blaffer-punkter – hvis der overhovedet vil blive givet dispensation til skiltning – kan det blive nødvendigt at lave egentlige lommer ved vejen. Og det koster penge.