Ti valgsteder skal skæres ned til tre

Hvis det står til embedsmændene i Løn & Økonomi på Odder Rådhus, skal flaget fremover kun hejses på en valgdag tre steder i kommunen mod nu ti. Det kommende folketingsvalg og  valg til Europa Parlamentet vil være sidste gang, vi har ti valgsteder.

Hvis det står til embedsmændene skal der kun stemmes tre steder i kommunen

Politikerne blevet orienteret om forslaget på et temamøde i begyndelsen af året. Men det har ikke været behandlet i hverken udvalg eller byråd. På temamødet gav politikerne udtryk for ønsket om at inddrage kommunens 12 lokalråd, før forslaget kommer i byrådet.

PENGE OG MERE MOBILE VÆLGERE
Begrundelsen for at skære antallet af valgsteder ned fra 10 til kun 3 er – at der er ”en øget mobilitet blandt vælgerskaren”, som det hedder i indkaldelsen af lokalrådene til møde 21. marts.  ”Udgifterne i forbindelse med afholdelse af valg” er en anden begrundelse. Embedsmændene peger også på “problemer med rekruttering af valgtilforordnede og muligheden for at digitalisere dele af afstemningsprocessen”.

Christiansborg har bestemt, at alle valgsteder fremover være elektroniske. Og det er en udfordring. Den mener embedsmændene så skal klares ved at skære antallet af valgsteder ned.
Jan Kjærsgaard, formand for Lokalrådet for Ørting og Falling sogne siger: “Det er ved at være nok med den centralisering, vi ser i Odder kommune – hver gang på bekostning af de små lokalsamfund omkring Odder by. Hvis den kommende digitalisering er et problem, så bør det løses teknisk”.
Godt halvdelen af alle kommunens vælgere bor udenfor Odder by.

Det nytter ikke at prøve at finde forslaget i dets fulde længde på kommunens hjemmeside. For det er til videre kun et oplæg fra      forvaltningen.